Proefbeding na leerovereenkomst is geldig

ArbeidsmarktArbeidsrechtInstroomLoopbaan
Kan een arbeidsovereenkomst een proefbeding bevatten ná een leerovereenkomst?” class=”bigfield” style=”width: 60%; height: 150px;”>

Tijdens de proefperiode kunnen partijen op een soepele manier een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. De proefperiode is dan ook bedoeld als ‘testfase’ om partijen toe te laten de samenwerking te proberen. Inherent aan een proefperiode is dat ze eenmalig is. Na afloop van de proefperiode gelden de normale regels inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het arbeidshof te Luik onderzocht de vordering van een werknemer die werd ontslagen tijdens de proefperiode, nadat hij eerst bij de werkgever een (maandenlange) beroepsopleiding had genoten. De werknemer was gestart op 15 september 2003 en had zeven maanden gewerkt in het kader van een leerovereenkomst/overeenkomst voor beroepsopleiding. De leerovereenkomst werd gesloten voor een bepaalde duur mét een proefperiode. Na afloop van de leerovereenkomst werd de werknemer aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (van 5 april 2004 tot 4 oktober 2004). De arbeidsovereenkomst bevatte opnieuw een proefperiode van drie maanden. Tijdens deze (tweede) proefperiode heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigd, mits betaling van een opzegvergoeding van zeven dagen.

De werknemer – die bijna negen maanden lang voor de werkgever had gewerkt – betwistte de geldigheid van het proefbeding in de arbeidsovereenkomst. Volgens de werknemer was dit (tweede) proefbeding ongeldig, aangezien hij, na zijn opleiding, verder tewerkgesteld werd in dezelfde functie en de werkgever al ruimschoots de kans had gehad om de samenwerking te testen. De werknemer verwees hierbij naar het proefbeding in de leerovereenkomst en naar het feit dat de werkgever geen gebruik had gemaakt van zijn mogelijkheid om de leerovereenkomst voortijdig te beëindigen tijdens de proefperiode.

Het arbeidshof te Luik volgde de redenering van de werknemer niet. Hoewel de arbeidsvoorwaarden in het kader van de leerovereenkomst en de arbeidsovereenkomst identiek zijn, geldt dit niet voor de wettelijke en contractuele voorwaarden. Het gaat immers om twee onderscheiden overeenkomsten, met een verschillende finaliteit. Het arbeidshof voegde eraan toe dat het feit dat de werkgever gehouden is om loon te betalen, rechtvaardigt dat er hogere eisen worden gesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst. Het arbeidshof besloot dat het proefbeding in de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig werd gesloten, zodat de werknemer geen aanspraak kon maken op een aanvullende opzegvergoeding.

Arbeidshof Luik, 20 december 2007, A.R. nr. 34.469/06

src=”http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg” alt=”images” border=”0″ width=”150″ height=”27″ />

images

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.