Prof. dr. Roland Pepermans (VUB) Verlonen of belonen: een nuttige differentiatie

Functiestudie

Prof. dr. Roland Pepermans, gewoon hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de VUB, levert op het seminarie een academische bijdrage met als titel Verlonen of belonen: een nuttige differentiatie. Hij licht toe: “Deze materie is gesitueerd in de rand van het seminariethema, maar leunt er tegelijkertijd zeer dicht tegenaan. We hebben het niet onmiddellijk over hoe de zorgmedewerker afhankelijk van zijn wisselend takenpakket moet ver- of beloond worden. We willen veeleer aantonen dat men ook bij zorgverleners nogal wat wegen uitkan door niet alleen te focussen op het verlonen, maar eveneens op het belonen.”

Naar HR Square-traditie wordt hierover geen losstaand theorieverhaal opgedist. Concrete studieresultaten onderbouwen en stofferen deze presentatie. Pepermans: “Het gaat hier over een doctoraat van Sara De Gieter, die de verschillen onderzoekt tussen verlonen en belonen in de non-profitsector, met enkele verhelderende vergelijkingen. Er werd onder meer gekeken naar de onderwijssector, maar vooral ook naar wat er in de ziekenhuizen kan. Belangrijke conclusie is dat men waardevolle effecten op het gedrag van zorgmedewerkers kan verkrijgen door niet alleen op het loonzakje te mikken.”

Een interessante denkpiste: verlonen is immers klassiek gezien een centenkwestie en op dat vlak zijn er nu juist binnen de zorgsector weinig mogelijkheden. “Inderdaad, het salarispakket is in grote mate gereglementeerd en ook in de extralegale voordelen is er bijzonder weinig speelruimte. Daarom was er de vraag naar andere bruikbare middelen in de beloningssfeer. Die middelen blijken niet alleen te bestaan, maar ze hebben bovendien ook nog eens een aanzienlijk effect. Uit het onderzoek blijkt dat eenvoudige zaken zoals schouderklopjes, dankwoorden of waardering door patiënten, psychologisch zeer belonend werken. Ze hebben zelfs op sommige momenten een belangrijker effect op de betrokkenheid van de medewerkers en hun inzet in de organisatie, dan enkel puur het loon. En dat effect strekt zich zelfs uit tot op het personeelsverloop en de uitstroom naar andere ziekenhuizen of andere jobs.”

Welke personeelsverantwoordelijke heeft dat punt niet op zijn of haar agenda staan? U verneemt er alles over tijdens het seminarie.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.