Psychische gezondheid: dé nieuwe uitdaging voor managers

Volgens de World Health Organization (WHO) zal depressie in 2020 de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in de wereld worden. In een andere studie toont Jean-Pierre Brun, voorzitter van de organisatie voor veiligheid op het werk in Quebec, ons dat meer dan 50% van het absenteïsme een mentale oorzaak heeft. Daarnaast verwacht Health Canada dat 1 op de 4 mensen zal te maken krijgen met psychische problemen in zijn leven.

Onheilspellende onderzoeken, maar er zijn ook oplossingen. De meest voor de hand liggende lijkt alle managers en werknemers over de risico’s van overmatige stress te informeren. Het doel is om alle belanghebbenden te mobiliseren om de symptomen van psychologisch ongemak te voorkomen. Sommigen zullen die symptomen echter zien als een teken van zwakte: het niet kunnen functioneren onder druk. Maar de prestatiedruk op de werkplaats mag niet worden verwaarloosd als belangrijk psychosociaal risico.

Wees daarom alert en herken de signalen die wijzen op psychosociale nood:

  • herhaalde afwezigheid of stiptheidsproblemen
  • slecht humeur
  • verwarde indruk
  • een gebrek aan samenwerking en latente conflicten
  • agressie
  • het moeilijk nemen van beslissingen
  • een afname van de concentratie
  • moeite met het halen van deadlines
  • sociale terugtrekking.

Hier wordt de rol van de manager belangrijk. Het moderne management gaat dan ook veel verder dan het beheren van cijfers en het maken van zoveel mogelijk winst. Een leider moet vandaag ook empathie, begrip en respect kunnen opbrengen voor de problemen van individuele werknemers. Om die eigenschappen te kunnen tonen, is het belangrijk om een gesprek aan te knopen met een werknemer in moeilijkheden. Zo krijgt de manager ook de kans om hulp aan te bieden en een schema af te spreken om de effectiviteit van de hulp samen op te volgen en te bespreken.

Voorkomen is echter beter dan genezen. Het is daarom belangrijk om steeds te werken aan het welzijn van de werknemers op de werkvloer en zo een burn-out te vermijden. Toon bijvoorbeeld terloops woorden en daden van dankbaarheid. Probeer zo psychische schade bij de werknemers te voorkomen en wanneer een werknemer toch bepaalde symptomen vertoont, grijp dan onmiddellijk in om zijn afwezigheid alsnog af te wenden.

Bron: ParlonsRH (http://www.parlonsrh.com)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.