Publieke sector aantrekkelijker als werkgever dan private sector

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenCommunicatieFlexibiliteitInstroomInterimLeiderschap en CoachingLoonLoopbaanMotivatie
Dat blijkt uit een studie bij 14.000 respondenten uitgevoerd door ICMA International in opdracht van Randstad. Gemiddeld genomen haalt de publieke sector een aantrekkelijkheidsscore van 43 procent. De private sector komt slechts aan 27 procent.

Het aantrekkelijker zijn van de publieke sector komt ook tot uiting als naar de bouwstenen van de employer brand wordt gekeken. Daaruit blijkt dat de private sector het gemiddeld alleen beter doet voor wat betreft de kwaliteit van het management. Bij alle andere bouwstenen scoort de publieke sector even goed of (veel) beter.

Publieke diensten troeven ook de private collega’s af als het gaat over de aparte bouwstenen van de employer brand. Ze worden niet alleen beter gepercipieerd als het over werkzekerheid en balans werk/privé gaat, ook al zijn dit de bouwstenen waar de publieke sector effectief het hoogst scoort.

Ook wat betreft het loonpakket, de jobinhoud, de toekomstmogelijkheden, de opleidingsmogelijkheden, de zorg voor milieu/maatschappij en de werksfeer scoort de publieke sector beter dan de private sector. Alleen inzake kwaliteit van het management wordt de private sector duidelijk hoger ingeschat.

Indien de publieke sector wordt ingeschaald als aparte sector naast de 24 onderscheiden private sectoren, dan haalt de sector een mooie tweede plaats. Hij wordt alleen nipt voorafgegaan door de farmasector (44 procent).

Werkzekerheid

Ook op het vlak van de aparte bouwstenen blijft de farmasector soeverein met winst in zes van de tien bouwstenen (lonen, financiële gezondheid, opleidingen, inhoud van de job, toekomstmogelijkheden en kwaliteit van het management).

De publieke sector haalt het bij werkzekerheid, balans werk/privé en zorg voor milieu en maatschappij. De mediasector blijft de aantrekkelijkste voor de werksfeer. Of speelt in dat laatste de glamour mee? Althans, een perceptie van glamour? Dat is echter niet onderzocht.

Uitgesplitst naar doelgroepen, blijkt de publieke sector de meest aantrekkelijke te zijn bij de vrouwen, arbeiders, bedienden en laaggeschoolden. De farmaceutische sector is het aantrekkelijkst bij mannen, masters, bachelors, Franstaligen en Nederlandstaligen, 25- en 40-plussers.

De media blijken nog steeds het aantrekkelijkst voor de jongeren en studenten. Bij de jongeren en studenten staat publieke sector niet in de top drie. Daar is de perceptie en de aantrekkingskracht van glamour weer?

Ook in 2012 blijft werkzekerheid voor respondenten de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen, voor financiële gezondheid van het bedrijf en het loonpakket. Dan volgen werksfeer, jobinhoud en de balans werk/privé.

14.000 respondenten beoordeelden eind vorig jaar 183 private en 29 publieke diensten/bedrijven. Ze hebben enkel gemeen dat ze minimaal 1000 werknemers hebben.

Selor, het selectiebureau van de federale overheid, bevestigt deze aantrekkelijkheid met het aantal sollicitanten dat elk jaar blijft stijgen voor de jobs bij de federale overheid. Sinds twee jaar wordt de kaap van 100.000 sollicitanten op jaarbasis telkens gepasseerd. In 2009 en 2008 lag dit cijfer nog beduidend lager: 80.000 en 65.000.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.