< Terug naar overzicht

Betalingen door de werkgever aan de RVA zijn voordeel in natura

Voor alles wat beschouwd kan worden als een loonvoordeel voor de werknemers, kan de RSZ de betaling van sociale-zekerheidsbijdragen opvorderen.

Het loon van de werknemer waarop sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, omvat meer dan het ‘gewone’ loon. Zo worden voordelen waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking onderworpen aan – al dan niet bijzondere – sociale-zekerheidsbijdragen. Voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn een groepsverzekering, premies en de toekenning van een bedrijfswagen. In een recent vonnis moest de arbeidsrechtbank zich uitspreken over de vraag of betalingen die de werkgever deed aan de RVA, ook beschouwd kunnen worden als een loonvoordeel voor de werknemers waarop sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zouden zijn.

Economische werkloosheid

De feitelijkheden die aan de grondslag lagen van het vonnis: een werkgever in de schoonmaaksector had controle van de RVA-inspectiediensten. Er werd vastgesteld dat er bepaalde formaliteiten rond de economische werkloosheid niet correct werden toegepast. De RVA-inspectie besloot om een geregulariseerde oplossing voor te stellen aan de werkgever en deelde mee dat het dossier afgesloten kon worden indien er een forfaitair bedrag betaald zou worden aan de RVA. In deze situatie zou de RVA geen verdere stappen ondernemen ten aanzien van de werknemers door betaalde uitkeringen terug te vorderen.

De werkgever ging hierop in en betaalde het gevraagde bedrag aan de RVA. Enige tijd later ontving de werkgever van de RSZ het bericht dat er sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd waren op het bedrag dat aan de RVA werd betaald. De RSZ verwees hiervoor naar het feit dat het normaal de werknemers zelf zijn die onterecht ontvangen uitkeringen in het kader van economische werkloosheid moeten terugbetalen aan de RVA.

Geen werkloosheidsuitkeringen, maar boete?

De werkgever kon niet akkoord gaan met deze beslissing van de RSZ en legde dit geschil voor aan de arbeidsrechtbank. De werkgever argumenteerde dat er geen sprake was van terugbetaling van onterecht ontvangen werkloosheidsuitkeringen, maar wel van de betaling van een forfaitaire boete die door de RVA werd opgelegd aan de werkgever.

De arbeidsrechtbank volgde echter het standpunt van de RSZ. De arbeidsrechtbank startte haar beoordeling met een verwijzing naar het ruime loonbegrip in het kader van de sociale-zekerheidswetgeving en bevestigde dat het niet vereist is dat het toegekende voordeel door de werkgever effectief in het vermogen van de werknemer terechtkomt. De arbeidsrechtbank vervolgde haar argumentatie door te stellen dat de RVA de werkloosheidsuitkeringen in feite kon terugvorderen van de werknemers. In deze situatie was de werkgever dan loon verschuldigd aan de werknemers voor de dagen waarvoor zij de ontvangen uitkeringen hadden moeten terugbetalen.

De arbeidsrechtbank besloot vervolgens dat het bedrag dat door de werkgever aan de RVA werd betaald, wel degelijk onderworpen was aan sociale-zekerheidsbijdragen. Het feit dat het door de werkgever betaalde bedrag niet specifiek toegewezen kon worden aan welbepaalde werknemers en dat de RVA zelf een dergelijke werkwijze had voorgesteld zonder dat de werknemers betrokken waren bij het onderzoek van de RVA, stonden dit besluit van de arbeidsrechtbank niet in de weg.

Regularisatie kan meer kosten

Wanneer u als werkgever dus een geregulariseerde oplossing bereikt in een inspectiedossier, moet u er steeds rekening mee houden dat, indien het bedrag dat betaald werd, beschouwd kan worden als een loonvoordeel voor de werknemers, de RSZ naderhand nog de betaling van sociale-zekerheidsbijdragen kan opvorderen. Dit kan er immers voor zorgen dat de uiteindelijke kostprijs van de regularisatie een pak hoger komt te liggen dan voorzien.

■ Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk, 6 oktober 2016, AR 15/894/A

■ Auteur: Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen