< Terug naar overzicht

Discrimineert werkgever wanneer hij sollicitant met rugletsel afwijst voor job waarbij ‘gesjouwd moet worden’?

Het Arbeidshof van Antwerpen boog zich recent over een e-mail waarin een voedingsdeskundige die een vacature had geplaatst voor een deeltijdse functie als ‘managers assistent’ een kandidate afwees omwille van haar rugletsel. De rechters oordeelden dat de werkgever de sollicitante zodoende had gediscrimineerd op basis van handicap. Hij kon zich niet verweren door te stellen dat de job ook veel fysieke arbeid vereiste, gezien in de functiebeschrijving hierover met geen woord werd gerept.

De sollicitante had haar potentieel werkgever tijdens het sollicitatiegesprek meegedeeld dat zij te kampen had met een rugletsel. De e-mail waarmee de werkgever de sollicitante een dikke week later afwees, luidde: “Aangezien uw beperkte gezondheid hebben we besloten om u niet in dienst te nemen. U zal ongetwijfeld een andere job vinden die beter geschikt is. Veel succes.” De kandidate meende in de aanwervingsprocedure op directe wijze gediscrimineerd te zijn op grond van een handicap en eiste hiervoor een schadevergoeding.

Het Arbeidshof bevestigde vooreerst het algemeen gekende principe inzake de (omkering van de) bewijslast, namelijk dat wanneer een persoon die zich slachtoffer acht van een discriminatie, feiten aanvoert die het bestaan van een discriminatie op grond van een van de beschermde criteria kunnen doen vermoeden, de verweerder moet bewijzen dat er geen discriminatie is geweest. De rechters oordeelden dat de bewuste e-mail boekdelen sprak en het bijgevolg aan de werkgever was om aan te tonen dat hij niet had gediscrimineerd.

De werkgever beriep zich op wezenlijke en bepalende beroepsvereisten om het onderscheid in behandeling te rechtvaardigen. Een direct onderscheid op grond van een handicap kan in arbeidsbetrekkingen inderdaad gerechtvaardigd worden op grond van wezenlijke en bepalende beroepsvereisten. De werkgever, een voedingsdeskundige die blijkbaar ook lezingen en kookworkshops geeft, meende dat er van discriminatie geen sprake was, gezien volgens haar de job waarvoor de kandidate had gesolliciteerd inhield dat zij mee moest helpen met de opstelling van workshops en beurzen die soms wel vier dagen konden duren. Dat hield zwaar werk in, omdat er bijvoorbeeld met zware zakken meel zou moeten worden gesleurd. Volgens de voedingsdeskundige zou ‘sjouwen’ de hoofdbezigheid zijn van de job. Ook de allergie voor stof, waaraan de kandidate zou lijden, werd door de werkgever aangehaald ter rechtvaardiging.

Het Arbeidshof oordeelde echter dat deze stelling niet werd bewezen. Uit de vacature, die ook wordt geciteerd in het arrest, blijkt volgens het Hof dat het om een louter administratieve functie ging in het kader van een vast dienstverband. Van zwaar fysiek werk, zoals het opstellen van beurzen, is in deze functiebeschrijving geen sprake. Evenmin zou worden aangetoond dat de afwezigheid van een allergie voor stof een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is voor de administratieve functie waarvoor de kandidate solliciteerde. Andere elementen waaruit kan worden afgeleid dat het verschil in behandeling wegens de handicap objectief werd gerechtvaardigd door een legitiem doel werden volgens het Arbeidshof niet aangevoerd. Het merkte ten slotte ook op dat de loutere bewering dat men het goed voor had met de gezondheid van de sollicitante en niet de bedoeling had te discrimineren uiteraard niet volstaat.

Het Arbeidshof veroordeelde de voedingsdeskundige dan ook tot betaling van de schadevergoeding.

Arbeidshof Antwerpen 2 juni 2020, https://www.unia.be
Anouck Stabel
Medewerker Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen