< Terug naar overzicht

Dringende reden: het totale plaatje telt!

Bij een ontslag wegens dringende reden moet de werkgever binnen drie werkdagen de dringende redenen meedelen. Belangrijk is dat de feiten nauwkeurig en precies worden omschreven. In de praktijk durft men dit wel eens uit het oog verliezen. Als de werknemer achteraf naar de rechtbank stapt om zijn ontslag wegens dringende reden te betwisten, is dit dan ook wel eens een van de argumenten die hij op tafel gooit.

Dit was ook het geval bij een werknemer die ontslagen werd wegens dringende reden na een blijvende onrespectvolle houding ten aanzien van zijn hiƫrarchische oversten. Het laatste feit in deze rij van tekortkomingen, namelijk het moedwillig op de grond gooien van zijn computer en zijn dossiers in het bijzijn van de teamverantwoordelijke, vormde uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel voor de werkgever.

De werknemer die de feiten toegegeven had, haalde in de procedure als eerste argument aan dat de dringende reden niet voldoende nauwkeurig was omschreven. Zo stelde hij dat de motiveringsbrief onder meer verwees naar vroegere negatieve gebeurtenissen, die volgens de werknemer niet afdoende gedetailleerd waren, alsook naar een aangetekende ingebrekestelling, die volgens de werknemer eveneens vaag bleef.

De rechtbank stapte evenwel niet mee in het verhaal van de werknemer. Zij stelde eerst en vooral dat de kennisgeving van de dringende reden vervolledigd mag worden met verwijzing naar andere elementen, voor zover het geheel de mogelijkheid biedt met zekerheid en nauwkeurigheid de motieven die aanleiding gaven tot het ontslag wegens dringende redenen te beoordelen. In dit geval oordeelde de rechtbank dat de feiten voldoende nauwkeurig omschreven waren: naast het op de grond gooien van de computer, werd ook verwezen naar vroegere gebeurtenissen die eveneens duidelijk werden verwoord in het aangetekend schrijven.

Vervolgens benadrukte de rechtbank dat er bij de beoordeling van de dringende reden zelf rekening moet worden gehouden met het volledige plaatje. Het feit dat het ontslag wegens dringende reden verantwoordt, is immers het feit vergezeld van alle omstandigheden die het de aard van een dringende reden kunnen geven. In diezelfde context herhaalde de arbeidsrechtbank - met verwijzing naar de cassatierechtspraak ter zake - dat het niet vereist is dat de ingeroepen feiten op zich reeds een dringende reden uitmaken aangezien juist aangevoerd wordt dat ze slechts een dringende reden uitmaken door ze te beschouwen in het licht van de voorheen voorgevallen feiten die als verzwarende omstandigheid zijn aangevoerd.

De rechtbank leidde uit de chronologie van de feiten af dat de werknemer blijvend geen respect toonde ten aanzien van zijn oversten. Daarenboven was hij hiervoor al herhaalde malen op het matje geroepen.
De rechtbank besloot dan ook dat het op de grond gooien van de computer en de dossiers in het bijzijn van de teamverantwoordelijke, rekening houdend met alle omstandigheden alsook met de voorafgaande terechtwijzingen, als dermate ernstig beschouwd worden dat zij een ontslag wegens dringende reden rechtvaardigen.

Dit vonnis toont nogmaals het belang aan van het totaalbeeld van de dringende reden dat zowel bij de beoordeling van de dringende reden zelf, als bij de toelichting ervan in de motiveringsbrief moet worden verduidelijkt.

Barbara Callewier
Advocaat Claeys & Engels

Arbb. Gent, afdeling Kortrijk, kamer K2, 25 februari 2020, onuitg. AR 19/39/A

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen