< Terug naar overzicht

Internationaal Werk. Nieuwe loonbedragen voor toelating tot arbeid vanaf 1 januari 2021

Eind 2018 raasde een krachtige wervelwind – bekend onder de naam ‘Single Permit’ – door het regelgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. In 2019 was het voor practici even wennen aan het nieuwe bij momenten onherkenbare speelveld. Het jaar 2020 heeft op regelgevend vlak gezorgd voor een na de storm.

Een aantal hoogopgeleide en bijzondere profielen – met een bepaald bruto jaarloon – heeft anno 2020-2021 nog steeds op een relatief eenvoudige manier toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.

Verschillende regionale loondrempels

De oude federale wetgeving blijft tot vandaag grotendeels van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze regelgeving verwijst voor de loondrempels naar de bedragen vermeld in de arbeidsovereenkomstenwet.
Het Vlaams en Waals regelgevend kader bepalen de loondrempels daarentegen in functie van een percentage van een statistisch berekend gemiddeld bruto jaarloon van een voltijds tewerkgestelde bediende in België.
Daarnaast werd de loongrens voor jong hooggeschoold personeel (max. 30 jaar) verlaagd. Deze verlaagde loongrens geldt eveneens voor verpleegkundig personeel. Let wel, een dergelijke verlaging van de loondrempel is vooralsnog enkel van toepassing in Vlaanderen en voor zover de werknemers in dienst treden bij een Belgische werkgever (zij geldt dus niet bij detachering).
Voorts moet nog steeds per bevoegd gewest worden geverifieerd welke elementen in welke mate in het bruto jaarloon mogen worden opgenomen. In ieder geval kan geen rekening worden gehouden met onkostenvergoedingen, zoals reiskosten, verblijfskosten en kosten voor voeding.

Nieuwe loondrempels

De loondrempels worden traditiegetrouw jaarlijks aangepast. Vanaf 1 januari 2021 zullen de volgende bedragen van toepassing zijn (het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden hieronder respectievelijk aangeduid als V en B).

- Hooggeschoold personeel:
      o (V) 43.524 euro / 34.819,20 euro
      o (B) 43.395 euro.
- Leidinggevend personeel:
      o (V) 69.638 euro
      o (B) 72.399 euro
- Europese blauwe kaart:
      o (V) 52.229 euro
      o (B) 56.111 euro

In principe zijn de loondrempels in het Vlaamse en Waalse Gewest dezelfde. De Waalse autoriteiten hebben in het verleden de loondrempels nochtans gealigneerd met de (hogere) loondrempels die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het valt nog af te wachten welke bedragen in het Waals gewest uiteindelijk doorslaggevend zullen zijn.

Simon Albers
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen