< Terug naar overzicht

Moet een handelsvertegenwoordiger voortdurend ‘op de baan’ zijn?

Wie wordt gekwalificeerd als handelsvertegenwoordiger en wie niet? Die vraag belandt wel eens vaker voor de arbeidsrechtbank. Moet zo’n medewerker, bijvoorbeeld, echt geregeld of vrijwel voortdurend ‘op de baan’ zijn om (potentiële) klanten te zoeken en bezoeken?

De Arbeidsovereenkomstenwet definieert een handelsvertegenwoordiger als een werknemer die zich verbindt om tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken, voor rekening en in naam van één of meer opdrachtgevers. Het ‘opsporen en bezoeken’ van klanten is dus een noodzakelijke voorwaarde om als handelsvertegenwoordiger gekwalificeerd te worden.

Terwijl het opsporen van klanten op verschillende wijzen en vanuit verschillende locaties kan gebeuren, vereist het bezoeken van cliënteel een rechtstreeks contact met de (potentiële) klant buiten de bedrijfslokalen. Een werknemer die enkel contact heeft met (potentiële) klanten via telefoon of e-mail, zal dan ook geen handelsvertegenwoordiger zijn, net zomin als de werknemer die klanten aanbrengt naar aanleiding van beurzen of het bezoek van klanten aan de showroom van de onderneming. Betekent dit dan dat een handelsvertegenwoordiger al zijn arbeidstijd dient te besteden aan het bezoeken van (potentiële) klanten buiten de bedrijfslokalen van zijn werkgever?

De aard van de sector en het te verkopen product

In een recent vonnis heeft de arbeidsrechtbank van Gent gespecifieerd dat het geenszins vereist is dat een werknemer voortdurend ‘op de baan’ moet zijn om als handelsvertegenwoordiger gekwalificeerd te worden. Er dient volgens de arbeidsrechtbank bij de beoordeling van dit criterium rekening te worden gehouden met de aard van het te verkopen product.

Dat heeft tot gevolg dat een werknemer die is tewerkgesteld in sectoren waarin het opsporen en bezoeken van klanten een administratief of technisch element met zich meebrengt (zoals een voorafgaande studie, het opstellen van offertes en/of technische adviezen), toch als handelsvertegenwoordiger gekwalificeerd kan worden, ook al is zijn effectief bezoek aan klanten eerder beperkt.

Opgelet: ook werknemers die slechts sporadisch klanten bezoeken, kunnen handelsvertegenwoordigers zijn.

Uitwinningsvergoeding

Hoeveel van zijn arbeidstijd een handelsvertegenwoordiger dient te besteden aan het bezoeken van (potentiële) klanten, verschilt dus naargelang van de sector waarin hij actief is en naargelang van de aard van het product dat hij verkoopt. Bijzondere voorzichtigheid dient dan ook aan de dag gelegd te worden in ondernemingen waar het aanbrengen van klanten een administratief of subjectief element met zich meebrengt en dus een zekere voorbereiding vereist.

Hierdoor kan het immers gebeuren dat bepaalde werknemers, die het grootste gedeelte van hun tijd doorbrengen in de bedrijfslokalen en slechts een beperkt deel van hun tijd een bezoek brengen aan (potentiële) klanten, ook als handelsvertegenwoordiger gekwalificeerd zouden worden en aldus, voor zover er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, aanspraak zouden kunnen maken op een uitwinningsvergoeding na de verbreking van hun arbeidsovereenkomst door de werkgever.

■ Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Gent, 14 april 2016, onuitg.

■ Auteur: Anne Wils (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen