< Terug naar overzicht

Nieuwe Europese detacheringsregels

Op 21 juni 2018 heeft de Raad van de Europese Unie de herziene Detacheringsrichtlijn goedgekeurd. De herziening heeft al tot veel commotie geleid en werd niet in alle lidstaten warm onthaald. Vooral Polen vreest aan competitiviteit te moeten inboeten. Maar wat houden de nieuwe regels in en wat betekent dit voor uw detacheringen?

Gedetacheerde werknemers zijn werknemers die door hun werkgever tijdelijk naar een andere EU-lidstaat worden gezonden om er namens hun werkgever te werken. Doorgaans blijft hun arbeidsovereenkomst onderworpen aan het recht van het thuisland. Om sociale dumping en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, bepaalt de Detacheringsrichtlijn een harde kern van minimale arbeidsvoorwaarden volgens de gastlidstaat die ook van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers wanneer ze in de gastlidstaat werken.

Onder de huidige Detacheringsrichtlijn van 1996 omvat deze harde kern de minimumlonen, de maximale werktijden en minimale rustperioden, het minimaal aantal betaalde vakantiedagen, de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers en uitzendarbeid, de gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, de voorwaarden van zwangere of onlangs bevallen vrouwen, kinderen en jongeren en de niet-discriminatieregels. Noteer dat de Detacheringsrichtlijn geen betrekking heeft op de sociale zekerheid, die door de Verordening 883/2004 wordt geregeld.

Wijzigingen

De belangrijkste kernpunten van de herziene Detacheringsrichtlijn:

  • Uitbreiding van de harde kern met de voorwaarden van huisvesting volgens de gastlidstaat wanneer de werkgever deze ter beschikking stelt en met dezelfde verplichte toeslagen of vergoedingen als lokale werknemers voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten wanneer ze beroepshalve van huis zijn.
  • Gedetacheerde werknemers hebben recht op dezelfde beloning als lokale werknemers voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Het is aan de ontvangstlidstaat om dit beloningsbegrip te bepalen, maar het moet alle verplichte beloningselementen (zoals bijkomende premies) bevatten en niet enkel de minimumlonen.
  • Toeslagen in verband met de detacheringen mogen worden meegenomen in de vergelijking, tenzij ze betrekking hebben op daadwerkelijke kosten in verband met de detachering, zoals reis-, maaltijd- en verblijfskosten. De werkgever moet deze terugbetalen volgens de nationale wetgeving en/of praktijk die van toepassing is op de arbeidsrelatie. Wanneer uit de toepasselijke voorwaarden niet blijkt welke onderdelen van de toeslag kosten dekt en welke loon zijn, wordt de ganse toeslag vermoed daadwerkelijke kosten in verband met de detachering te dekken.
  • In alle lidstaten moeten de algemeen verbindend verklaarde cao’s in alle sectoren ook op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn en niet alleen in de bouwsector.
  • Na 12 maanden hebben gedetacheerde werknemers recht op alle verplichte arbeidsvoorwaarden in de ontvangstlidstaat met uitzondering van de regels voor het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de aanvullende pensioenregelingen. Deze termijn kan op basis van een gemotiveerde kennisgeving worden verlengd tot 18 maanden.
  • Het ‘equal treatement’-principe bij uitzendarbeid geldt ook voor gedetacheerde uitzendkrachten.
  • In de transportsector blijft de huidige Detacheringsrichtlijn van toepassing tot de sectorspecifieke regelgeving die thans op Europees niveau onderhandeld wordt van toepassing wordt.

Impact

Welke de impact zal zijn van deze nieuwe regels, hangt ook af van hoe de lidstaten vandaag de Detacheringsrichtlijn reeds in hun wetgeving hebben omgezet. In tegenstelling tot sommige andere lidstaten waar gedetacheerde werknemers enkel het minimumloon moeten worden betaald en/of waar de cao’s enkel in de bouwsector op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn, is België hierin reeds zeer ver gegaan. Onze Detacheringswet van 5 maart 2002 bepaalt immers dat alle strafrechtelijk gesanctioneerde loon- en arbeidsvoorwaarden vanaf dag 1 op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn.

Dit houdt in dat bijna gans het Belgische arbeidsrecht – met uitzondering van de Arbeidsovereenkomstenwet en dus de ontslagregels – al op gedetacheerde werknemers van toepassing is. Ook zijn de algemeen verbindend verklaarde cao’s in alle sectoren op gedetacheerde werknemers van toepassing, en omvat hun loon eveneens alle bijkomende premies en vergoedingen die hierin zijn voorzien (en dus niet enkel de minimumlonen).

Binnen de 2 jaar

De herziene Detacheringsrichtlijn zal 20 dagen na haar publicatie in het Publicatieblad in werking treden, waarna de lidstaten nog 2 jaar de tijd zullen hebben om hun wetgeving aan de nieuwe regels aan te passen.
Al zal de impact dus verschillen van lidstaat tot lidstaat, hou er rekening mee dat binnen een tweetal jaar er meer lokale wetgeving van toepassing kan zijn bij detacheringen.

Auteur: Sophie Maes (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen