< Terug naar overzicht

Nieuwe loonbedragen arbeidskaart B vanaf 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 worden de loonbedragen aangepast die in vele gevallen een voorwaarde vormen om een arbeidskaart B te kunnen krijgen in Belgiƫ.

Om in België te mogen werken, hebben niet-EER-onderdanen (*) een arbeidskaart nodig tenzij ze hiervan vrijgesteld zijn. Doorgaans zal dit een arbeidskaart B zijn, die meestal slechts zal worden toegekend indien de werknemer zich op een bijzondere categorie kan beroepen. Voor sommige categorieën gelden bijzondere loondrempels die elk jaar worden aangepast. Sinds 1 juli 2014 is de bevoegdheid voor arbeidskaarten B geregionaliseerd. Concreet betekent dit dat elk gewest zijn eigen regelgeving kan uitvaardigen. Vooralsnog is dit nog niet gebeurd en passen de drie gewesten in België nog steeds de vroegere ‘federale’ wetgeving toe. Ook de loondrempels zijn nog gelijk.

Wat in het bruto jaarloon kan worden opgenomen, moet wel al per bevoegd gewest worden geverifieerd. Zo wordt in Vlaanderen rekening gehouden met het loon (inclusief 13de maand en het vakantiegeld) en de voordelen in natura (bijvoorbeeld privégebruik wagen, patronale premie in de groepsverzekering, werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque) voor zover deze in de arbeidsovereenkomst of de detacheringsbrief zijn opgenomen. Kostenvergoedingen die de meerkosten in België dekken, komen niet in aanmerking. Ook met variabel loon en bonussen moet worden opgepast. In Vlaanderen tellen deze enkel mee wanneer met voldoende zekerheid op voorhand geweten is dat ze zullen worden toegekend. (**)

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende nieuwe loondrempels:

  1. Hooggeschoold personeel (1): 40.124 euro bruto
  2. Leidinggevend personeel (2): 66.942 euro bruto
  3. Schouwspelartiesten (3): 33.471 euro bruto
  4. Vrijstelling voor kaderleden en leidinggevend personeel van een Belgisch hoofdkwartier in een multinationale groep (4): 66.944 euro bruto
  5. Europese blauwe kaart (5): 51.882 euro bruto

(1)   Hooggeschoold personeel: hooggeschoolde werknemers kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een diploma hoger of universitair onderwijs (minimaal bachelor) hebben en een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen.

(2)   Leidinggevend personeel: werknemers met een leidinggevende functie kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen. De notie ‘leidinggevend personeel’ is niet wettelijk gedefinieerd. Volgens het Vlaams Gewest moet het gaan om “iemand die daadwerkelijk binnen de onderneming leiding geeft.” (***) Volgens het Waals Gewest gaat het om “les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise qui ont un pouvoir de représenter et d’engager l’employeur, et, d’autre part, les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière.” (****)

(3)   Schouwspelartiesten: schouwspelartiesten met een internationale faam die langer dan 3 maanden in België verblijven, kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen.

(4)   Vrijstelling Belgisch hoofdkwartier: kaderleden en leidinggevend personeel in dienst van een Belgisch hoofdkwartier van een multinationale groep zijn vrijgesteld van een arbeidskaart indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen. Met een ‘Belgisch hoofdkwartier’ wordt een Belgische vennootschap of een Belgisch filiaal van een buitenlandse vennootschap bedoeld. Deze moet een geassocieerde vennootschap zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen en mag enkel de volgende activiteiten uitoefenen:

  • Activiteiten met een voorbereidend of hulpverlenend karakter.
  • Activiteiten inzake informatieverstrekking aan klanten.
  • Activiteiten die op een passieve wijze bijdragen tot verkoopverrichtingen.
  • Activiteiten die een actieve tussenkomst in de verkoop impliceren.

De werkgever moet het bevoegde gewest enkel verwittigen voor de aanvang van de tewerkstelling. De controle van de voorwaarden van de vrijstelling kan gebeuren op basis van een attest van de bedrijfsrevisor, dat moet bevestigen dat de wettelijke voorwaarden om als hoofdkwartier te worden beschouwd, vervuld zijn. Bij een eventuele controle moet daarnaast een verklaring van de werkgever op erewoord worden overgemaakt dat deze voorwaarden nog steeds vervuld zijn.

(5)   Europese blauwe kaart: werknemers in dienst van een Belgische werkgever met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van ten minste een jaar, die in het bezit zijn van een hoger diploma, kunnen een Europese blauwe kaart krijgen indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen. Met de Europese blauwe kaart kan de werknemer niet alleen in België verblijven, maar er eveneens werken.

(*) EER staat voor de Europese Economische Ruimte. Daartoe behoren alle 28 lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

(**) http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/hooggeschoold-personeel

(***) http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/leidinggevende-functie

(****) http://emploi.wallonie.be/files/DOCS/permis-de-travail/Notice_personnelhautementqualifie.pdf

Auteur: Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels)< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen