< Terug naar overzicht

Nieuwe loonbedragen voor toelating tot arbeid sinds 1 januari 2020

Het regelgevend kader inzake tewerkstelling van werknemers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de EER of Zwitserland is het voorbije jaar fors veranderd. Naast ingrijpende wijzigingen op procedureel vlak kreeg de regelgeving ook inhoudelijk een complete make-over. Daarbij maakten de gewesten gretig gebruik van hun regelgevende bevoegdheid.

Net zoals voordien hebben aantal hoogopgeleide en bijzondere profielen - met een bepaald bruto jaarloon - in het huidig regelgevend kader op een relatief eenvoudige manier toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Per gewest zijn er voortaan andere loondrempels van toepassing.

Verschillen op regionaal niveau

Het Vlaams en Waals regelgevend kader grijpt niet langer terug naar de vroegere ‘federale wetgeving’, die nog steeds grotendeels van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar bepaalt de loondrempels in functie van een percentage van een statistisch bepaald gemiddeld bruto jaarloon van een voltijds tewerkgestelde bediende in België. Op de website van de Waalse autoriteiten worden de loondrempels nochtans enigszins verrassend gealigneerd met de loondrempels die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie hieronder).

In Vlaanderen werd bovendien een nieuw concept geïntroduceerd: een verlaagde loongrens voor hooggeschoold personeel jonger dan 30 jaar bij aanwerving door een Belgische werkgever. Deze verlaagde loongrens geldt eveneens voor verpleegkundig personeel. Let wel, dergelijke verlaging van de loondrempel is vooralsnog enkel van toepassing in Vlaanderen en voor zover de werknemers in dienst treden bij een Belgische werkgever (en geldt dus niet bij detachering).

Voorts moet nog steeds per bevoegd gewest worden geverifieerd welke elementen in welke mate in het bruto jaarloon mogen worden opgenomen. In ieder geval kan geen rekening worden gehouden met onkostenvergoedingen, zoals reiskosten, verblijfskosten en kosten voor voeding.

Nieuwe loondrempels

De loondrempels worden in het huidig regelgevend kader nog steeds jaarlijks aangepast. Vanaf 1 januari 2020 zijn de volgende bedragen van toepassing zijn (het Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest worden hieronder respectievelijk aangeduid als V, B en W).

Hooggeschoold personeel:

  • (V) 42.696 euro / 34.156,80 euro
  • (B en W) 42.869 euro

Leidinggevend personeel:

  • (V) 68.314 euro
  • (B en W) 71.521 euro

Europese blauwe kaart:

  • (V) 51.235 euro
  • (B en W) 55.431 euro.

Simon Albers
Advocaat
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen