< Terug naar overzicht

Ontslag gelieerd aan kinderopvangproblemen: loert er discriminatieclaim om de hoek?

Een werkgever wijzigt zonder de werkneemster hiervan voorafgaandelijk in kennis te stellen haar uurrooster. Aangezien de betrokken werkneemster hierdoor niet meer tijdig haar eerste kind kon ophalen in de kinderopvang leefde zij deze gewijzigde uurregeling niet na. De werkneemster werd vervolgens door de werkgever ontslagen wegens dringende reden omwille van werkweigering en insubordinatie. Hoe verliep dat?

Het ontslag om dringende reden werd ongegrond verklaard omdat de werkgever volgens het Arbeidshof van Brussel zich ten onrechte op werkweigering en/of insubordinatie beriep aangezien hij bij de wijziging van het uurrooster de regels van de cao nr. 35 (betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van deeltijdse arbeid) had miskend.

Het Arbeidshof moest zich echter ook nog uitspreken over een andere vraag, namelijk of het ontslag van de werkneemster - dat duidelijk gelieerd was aan kinderopvangproblemen - discriminatoir was.
De werkneemster - gesteund door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - argumenteerde immers dat er sprake was van een directe of indirecte discriminatie in strijd met de Genderwet op grond van moederschap, wat volgens haar als criterium gelijkgesteld moest worden aan een direct onderscheid op grond van geslacht. Andere vorderingen stelde de werkneemster niet in.

Het Arbeidshof oordeelde in zijn arrest van 10 september 2019 echter dat er in dit geval geen sprake was van een discriminatie op basis van moederschap en geslacht. Waarom? Het Arbeidshof analyseerde de Europese richtlijnen (waarop de Belgische Genderwet gebaseerd is) en van de Europese rechtspraak in dit verband.
De vraag is of het begrip ‘moederschap’ de situatie van kinderopvang al dan niet omvat. Is dit niet het geval dan kan de Genderwet volgens het Arbeidshof niet toegepast worden en kan er geen sprake zijn van discriminatie op basis van geslacht.

Het Arbeidshof kwam effectief tot de conclusie dat ‘moederschap’ de situatie van kinderopvang niet omvat. De moederschapsbescherming strekt zich niet uit tot maatregelen die verband houden met de hoedanigheid van ouder, die zowel betrekking heeft op vrouwen als op mannen. Er kan immers moeilijk voorgehouden worden dat de taak van kinderopvang enkel aan moeders voorbehouden is. Anders oordelen zou Arbeidshof leiden tot een bestendiging van een rollenpatroon. Voor kinderopvangproblemen moeten beide ouders hun verantwoordelijkheid (kunnen) opnemen.

Het arrest illustreert mooi dat bij een ontslag gelieerd aan kinderopvangproblemen er geen sprake kan zijn van discriminatie op basis van moederschap of geslacht omdat het in de Genderwet beschermde criterium ‘moederschap’ de situatie van kinderopvang niet omvat.

Arbh. Brussel 10 september 2019 AR nr. 2017/AB/659

Sieglien Huyghe
Medewerker Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen