< Terug naar overzicht

Ontslag om dringende reden: wat met feiten uit het privéleven?

Stel dat u in uw vrije uren, ver van het werk vandaan, de middelvinger opsteekt naar een voorbijrijdend staatshoofd (al dan niet Amerikaans). Riskeert u daardoor een ontslag om dringende reden in België?

In de media werd recent uitgebreid bericht over de foto van een fietsende Amerikaanse vrouw die haar middelvinger opstak naar de voorbijrijdende president Trump. Op sociale media werd (al grappend) gesteld – met de hashtag #Her2020 – dat deze (onbekende) vrouw de volgende Amerikaanse president zou moeten worden. De vrouw bekocht de hele heisa echter met haar job: haar arbeidsovereenkomst werd onverbiddelijk verbroken. Zou zo’n handeling, die zich volledig afspeelt in de privésfeer van een werknemer, aanleiding kunnen geven tot een ontslag om dringende reden naar Belgisch recht?

Artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet definieert een dringende reden als een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het is daarbij niet vereist dat de tekortkoming van contractuele aard is, noch dat ze begaan werd tegenover de werkgever, noch dat ze enige schade berokkend heeft. Maar wat met feiten die zich louter afspelen in de private levenssfeer van de werknemer buiten de werkuren: mag een werkgever zich hierop beroepen?

Een collega thuis lastigvallen

In principe kunnen feiten die zich buiten de werkuren voordoen in het privéleven van de werknemer, geen aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden. Anders is het wanneer deze feiten uit de private levenssfeer van de werknemer niet vreemd zijn aan de arbeidsrelatie en gevolgen kunnen hebben voor de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit werd recent bevestigd door de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel.

De zaak ging om een (beschermde) werkneemster die tijdens het weekend ongepaste WhatsApp-berichten naar haar collega’s verstuurd had en haar hoogzwangere collega-vriendin thuis lastiggevallen had om het adres van een geliefde te achterhalen. Deze hoogzwangere collega heeft de feiten op de eerstvolgende werkdag meegedeeld op het werk en is vervolgens overstuur naar huis gevoerd, waarna zij effectief klacht is gaan neerleggen bij de politie tegen haar collega.

Alle credibiliteit kwijt

Volgens de arbeidsrechtbank was het irrelevant dat de werkneemster en de hoogzwangere collega al dan niet vriendinnen waren. Doordat de hoogzwangere collega de feiten op het werk had verteld, heeft de werkneemster immers haar privéontsporingen repercussies doen krijgen tot op de werkvloer en werd ook haar werkgever hiermee geconfronteerd.

De arbeidsrechtbank was dan ook van mening dat de werkneemster door haar buitensporig tumultueus privéoptreden ten overstaan van een collega al haar credibiliteit kwijt was ten aanzien van haar collega, werkgever en vakbond, en dit op basis van feiten die eigenlijk noch met het werk, noch met deze collega iets te maken hadden.

De arbeidsrechtbank oordeelde bovendien dat de acties van de werkneemster de fysieke of psychische integriteit van de hoogzwangere collega hadden aangetast en een bedreigende omgeving hadden gecreëerd (meer bepaald doordat zij tijdens haar bezoeken aan haar collega vergezeld was van vier mannen), hetgeen ieder vertrouwen dat de werkgever in haar diende te stellen, onderuit had gehaald.

En wat met de middelvinger naar een staatshoofd?

Hoewel feiten uit het privéleven in principe niet in aanmerking genomen kunnen worden bij een ontslag om dringende reden, zou naar analogie van voormelde rechtspraak evenwel gesteld kunnen worden dat voor zover er in de media een foto verschijnt van een werknemer die de middelvinger opsteekt naar een staatshoofd, dit maar een ontslag om dringende reden zou rechtvaardigen voor zover deze feiten niet geheel vreemd zijn aan de arbeidsrelatie (omdat de werknemer bijvoorbeeld gelinkt wordt aan de onderneming) en voor zover dit gevolgen zou hebben voor de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst (zoals de geloofwaardigheid ten aanzien van collega’s en/of klanten).

Arbeidsrechtbank van Brussel (Nederlandstalig), 30 juni 2017, AR 17/1151

Auteur: Anne Wils (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen