< Terug naar overzicht

Pleegt preventieadviseur rechtsmisbruik als hij beschermingsvergoeding eist na ander akkoord?

Een preventieadviseur gaat akkoord dat hij zijn beschermingsvergoeding niet opeist wanneer hij ontslagen wordt om op zijn eigen vraag met pensioen te kunnen gaan. Achteraf eist hij de (zeer hoge) beschermingsvergoeding wel op. Terecht?

Een interne preventieadviseur had zijn werkgever gevraagd om met pensioen te kunnen gaan. Aangezien interne preventieadviseurs genieten van een bescherming tegen ontslag, had de werkgever op een buitengewone vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk vooraf het akkoord gevraagd van alle leden van het preventiecomité alvorens tot het ontslag van de preventieadviseur over te gaan. De preventieadviseur had dit akkoord ook zelf ondertekend.

Procedure niet gevolgd: 2 jaar loon

Na het ontslag vorderde de preventieadviseur echter de betaling van een beschermingsvergoeding. Hij argumenteerde dat de procedure zoals voorgeschreven door de wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs niet correct gevolgd was: de werkgever had voorafgaand aan het ontslag geen aangetekende brief met de motieven voor het ontslag verstuurd naar de interne preventieadviseur en naar de leden van het preventiecomité.

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de voorgeschreven procedure inderdaad niet volledig gevolgd was en paste de wettelijke sanctie toe: een beschermingsvergoeding, in dit geval gelijk aan twee jaar voltijds loon.

Beschermingsvergoeding eisen voor een ander doel: 2 jaar loon

De werkgever voelde zich uiteraard bedrogen en argumenteerde dat de preventieadviseur misbruik had gemaakt van zijn recht op een beschermingsvergoeding. De preventieadviseur had immers zelf het initiatief genomen met het oog op zijn pensioen en had zelf zijn akkoord gegeven over zijn ontslag. De werkgever vorderde daarom op zijn beurt een schadevergoeding (wegens rechtsmisbruik) van de preventieadviseur.

Volgens de arbeidsrechtbank is het recht op een beschermingsvergoeding een ‘functioneel recht’, een recht ingevoerd om een bepaald doel te bereiken. Het doel van de beschermingsvergoeding is ervoor te zorgen dat de interne preventieadviseur zijn taken in alle onafhankelijkheid kan uitoefenen. Door het eisen van een beschermingsvergoeding streefde de preventieadviseur echter louter zijn eigen financieel belang na én dus een ander doel dan wat de wetgever voor ogen had. Volgens de arbeidsrechtbank heeft de preventieadviseur zich dan ook schuldig gemaakt aan rechtsmisbruik door de beschermingsvergoeding te eisen.

De arbeidsrechtbank heeft de ontslagen preventieadviseur uiteindelijk veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding, gelijk aan het bedrag van de beschermingsvergoeding die de rechtbank had toegekend aan de preventieadviseur (wegens niet-naleving van de formele vereisten in het kader van de voorgeschreven ontslagprocedure). De bedragen die beide partijen elkaar verschuldigd zijn, worden op die manier dus gecompenseerd.

Uitzonderlijk

Dit vonnis toont aan dat een werkgever heel voorzichtig te werk moet gaan bij het ontslag van een interne preventieadviseur en dat de wettelijke procedure hiertoe strikt gevolgd moet worden. Zodra de procedure niet correct is gevolgd, kan de preventieadviseur een fikse beschermingsvergoeding opeisen.

De vordering tot betaling van deze beschermingsvergoeding kan, in dit geval, in principe niet meer worden betwist, tenzij er sprake zou zijn van rechtsmisbruik in hoofde van de preventieadviseur. Dat is echter zeer uitzonderlijk en zal in vele gevallen wellicht niet aangetoond kunnen worden.

Arbeidsrechtbank van Brussel, 26 januari 2015, AR 12-16494-A

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen