< Terug naar overzicht

Privégebruik van voordelen in natura: zijn de forfaitaire RSZ-bedragen rekbaar?

Voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd. Deze voordelen worden zo correct mogelijk geschat tegen hun reële waarde of op forfaitaire basis. Kan de werkgever afwijken van de bedragen die de RSZ naar voren schuift?

Voor het privégebruik van de gsm, bijvoorbeeld, hanteert de RSZ in haar instructies een forfait van 12,50 euro per maand. Het privégebruik van de laptop wordt volgens de wettelijke bepalingen forfaitair vastgesteld op 180 euro per jaar.

De arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Roeselare, oordeelde recent dat het privégebruik van de laptop van internetaansluiting conform de regelgeving moest begroot worden op 180 euro, maar dat het privégebruik van de gsm met belwaarde moest gewaardeerd worden op 7,50 euro in plaats van 12,50 euro.

Goedkope gsm met herlaadkaart

De werknemers van twee vennootschappen kregen een gsm met herlaadkaart ter beschikking voor professionele doeleinden, aangezien zij frequente en wisselende opdrachten moesten verrichten en vaak op verplaatsing waren. Aangezien de gsm met herlaadkaart ook voor privédoeleinden gebruikt kon worden, werd dit voordeel in natura door de vennootschappen aangegeven. Het voordeel in natura hadden zij begroot op 5 euro per keer dat de werknemer de herlaadkaart oplaadde. Volgens de werkgever was dit ook een correcte waardering van het mogelijke privégebruik van de gsm, rekening houdend met het feit dat het een basistype van gsm betrof (een klapmodel, waarvan de aankoopprijs minder dan 60 euro bedroeg) en er maar voor 15 euro per maand gebeld kon worden. Deze belwaarde werd dan nog voor het grootste deel gebruikt voor beroepsdoeleinden.

Na onderzoek meende de RSZ dat er een voordeel van 12,50 euro aangegeven had moeten worden. De werkgever was het hiermee niet eens, waardoor de RSZ vervolgens overging tot ambtshalve regularisatie van het privégebruik van de gsm’s, maar ook van het privégebruik van de laptops. De werkgever betaalde de geregulariseerde bijdragen onder voorbehoud en leidde een vordering tot terugbetaling van deze geregulariseerde bijdragen voor de arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Roeselare.

Gebruik van laptop

De arbeidsrechtbank stelde vast dat de waarde van het voordeel in natura niet kon worden beperkt tot 5 euro per maand, gelet op het feit dat de werknemers de belwaarde ook privé konden gebruiken en in veel gevallen ook effectief gebruikten. De arbeidsrechtbank oordeelde dat dit voordeel in natura begroot moet worden op 7,50 euro, gelet op het feit dat het ter beschikking gestelde toestel een sterk verouderd karakter had en de werknemers ook nog een eigen, privé-gsm-toestel hadden en slechts beperkt gebruik maakten van de belwaarde die zij kregen van de werkgever.

De arbeidsrechtbank heeft daarentegen wel geoordeeld dat het privégebruik van de laptop met internetaansluiting moest gewaardeerd worden op 180 euro per jaar.

Conclusie

Deze zaak leert ons dat er in welbepaalde gevallen, onder bepaalde voorwaarden wel afgeweken kan worden van het door de RSZ gehanteerde forfaitaire bedrag van 12,50 euro om het privégebruik van een gsm met herlaadkaart te waarderen. Er kan dus rekening worden gehouden met de reële waarde van het privégebruik.

Toch vormt dit vonnis geen precedent om het voordeel van het privégebruik van de gsm voortaan aan te geven voor 7,50 euro. Hier hield de arbeidsrechtbank immers rekening met de volgende specifieke omstandigheden, met name het feit dat het gsm-toestel sterk verouderd was en het beperkte bedrag aan belwaarde. Het is nog steeds aan te raden om het privégebruik van een gsm aan te geven voor 12,50 euro, om discussie met de RSZ te vermijden.

■ Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Roeselare, 21 november 2016, AR 15/1486/A en 15/1633/A, onuitgeg.

■ Auteur: Amelie Desmadryl (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen