< Terug naar overzicht

RSZ introduceert nieuwe apps voor Limosa-melding en inhoudingsplicht

De RSZ introduceerde twee nieuwe apps voor Belgische ondernemingen. Met de eerste app kunnen ze via de smartphone de geldigheid van een Limosa-formulier nagaan. Met de tweede kunnen ze met één simpele klik verifiëren of hun (onder)aannemer schulden heeft bij de fiscus of bij de sociale-zekerheidsautoriteiten in het kader van de inhoudingsplicht (RSZ-wet).

Check Limosa

Een paar weken voor de tiende verjaardag van de Limosa-aangifteplicht lanceerde de RSZ een app die ondernemers in staat moet stellen het Limosa-meldingsbewijs (L1-document) te controleren. Sinds 1 april 2007 dienen buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren naar België en gedetacheerde buitenlandse zelfstandigen een voorafgaandelijke melding te doen van hun tewerkstelling in België via www.limosa.be.

De werkgever van de gedetacheerde werknemers of de gedetacheerde zelfstandige die in gebreke blijft een dergelijke melding te doen, kan worden gesanctioneerd met een sanctie uit het Sociaal Strafwetboek van niveau 4 (hetzij een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een strafrechtelijke geldboete van 4800 tot 48.000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 2400 tot 24.000 euro, met een maximum van 100 keer de boete).

De Belgische onderneming (gebruiker) waar de buitenlandse werknemer of zelfstandige aan het werk is, moet op haar beurt verifiëren of de gedetacheerde buitenlandse werknemers of zelfstandigen wel degelijk over het L1-document beschikken. Is dat niet het geval, dan moet de Belgische onderneming-gebruiker zélf instaan voor de Limosa-melding. Doet de Belgische onderneming-gebruiker dat niet, dan kan ze gesanctioneerd worden met een sanctie uit het Sociaal Strafwetboek van niveau 3 (hetzij een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 400 tot 4000 euro, per inbreuk, met een maximum van 100 keer de boete).

Met de app ‘Check Limosa’ kunnen ondernemingen de geldigheid van het L1-formulier nu heel gemakkelijk nagaan. De app scant de QR-code die vermeld staat op het L1-formulier, en verifieert de identificatiegegevens en de geldigheidsperiode van het formulier. Kloppen deze gegevens niet, dan kan de Belgische onderneming (gebruiker) hiervan aangifte doen via het portaal en is hij niet meer aansprakelijk voor de Limosa-meldingsplicht. Deze app vormt een bijkomende stap in de strijd tegen sociale fraude. Indien er voor de betrokken werknemer ook een aanwezigheidsregistratie (in de bouwsector en de vleessector) moet gebeuren, dan kan dit door eenvoudig door te klikken in de app naar Checkinatwork.

Check inhoudingsplicht

Ondernemingen die een beroep doen op (onder)aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren of werken binnen de bewakingssector of de vleessector, moeten nagaan of hun (onder)aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft (artikel 30bis en 30ter van de RSZ-wet). Is dat het geval, dan moeten ze een bepaald bedrag inhouden op het factuurbedrag en dit rechtstreeks doorstorten naar de RSZ of de fiscus.

Met de app ‘Check inhoudingsplicht’ kunnen Belgische ondernemingen zeer eenvoudig vaststellen of hun (onder)aannemer onder de inhoudingsplicht valt en of de (onder)aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft. De opzoeking gebeurt op basis van het ondernemingsnummer van de vennootschap die de werken uitvoert. Deze app moet de opzoekingen voor ondernemingen eenvoudiger maken.

Auteur: Dries Faingnaert (Claeys & Engels

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen