< Terug naar overzicht

Vervangingsovereenkomsten voor loopbaanonderbreking: bepaalde of onbepaalde duur?

Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over de vraag of er in het kader van een loopbaanonderbreking voor 50-plussers tot de pensioengerechtigde leeftijd rechtsgeldig opeenvolgende vervangingsovereenkomsten kunnen worden gesloten voor een periode van méér dan 2 jaar.

De werkgever en de werknemer ondertekenden in 2011 een vervangingsovereenkomst voor bedienden van bepaalde duur. Volgens deze overeenkomst werd de werknemer voltijds in dienst genomen ter vervanging van twee collega’s die van een loopbaanonderbreking tot de pensioengerechtigde leeftijd genoten. Deze overeenkomst werd evenwel opgevolgd door vier identieke overeenkomsten, getiteld ‘aanhangsel bij de vervangingsovereenkomst als bediende voor bepaalde duur’, en dit voor een totale periode van 3 jaar en 2 maanden.

Beperkt tot 2 jaar of niet?

Na de beëindiging van de laatste vervangingsovereenkomst argumenteerde de werknemer dat er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot stand was gekomen en zij recht had op een opzegvergoeding. Meer concreet was de werknemer van mening dat de loopbaanonderbreking tot de pensioengerechtigde leeftijd – in het kader waarvan haar vervangingsovereenkomsten waren gesloten – een schorsing is van onbepaalde duur. Dit heeft tot gevolg dat er slechts (opeenvolgende) vervangingsovereenkomsten gesloten konden worden voor een termijn van 2 jaar. In dit dossier werden ze evenwel afgesloten voor een periode van 3 jaar en 2 maanden, zodat er volgens haar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot stand was gekomen.

De werkgever was het hier niet mee eens en argumenteerde dat een loopbaanonderbreking tot de pensioengerechtigde leeftijd een schorsing is van bepaalde duur, zodat de beperking van 2 jaar voor de (opeenvolgende) vervangingsovereenkomsten niet van toepassing is. Bijgevolg was er geen arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot stand gekomen.

Het arbeidshof van Gent (afdeling Gent) stelde de werkgever in het gelijk en oordeelde dat de (opeenvolgende) vervangingsovereenkomsten gesloten in het kader van een loopbaanonderbreking tot de pensioengerechtigde leeftijd niet beperkt zijn tot 2 jaar.

Hoe kwam arbeidshof tot dit besluit?

Het arbeidshof kwam tot dit besluit door dezelfde beoordeling te maken als bij het beantwoorden van de vraag of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd werd gesloten. Het arbeidshof ging dus na of er uit de formulering van de genoten loopbaanonderbreking blijkt of deze stopt op een vooraf gekend ogenblik, dan wel op een niet vooraf gekend ogenblik. In dit verband oordeelde het arbeidshof dat de pensioengerechtigde leeftijd op een vooraf gekend ogenblik wordt bereikt – namelijk bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar – zodat er sprake is van een schorsing van bepaalde duur.

Het arbeidshof merkte hierbij echter op dat indien de opeenvolgende vervangingsovereenkomsten zouden verwijzen naar de daadwerkelijke pensionering, er sprake zou zijn van een schorsing van onbepaalde duur, zodat in dit geval de maximumperiode van 2 jaar voor het sluiten van (opeenvolgende) vervangingsovereenkomsten wel gerespecteerd diende te worden. In dit laatste geval heeft de betrokkene immers de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan of voort te werken na de wettelijke pensioenleeftijd, zodat het einde onbepaald is.

Wanneer vervangingsovereenkomst van meer dan 2 jaar?

Bij het sluiten van (opeenvolgende) vervangingsovereenkomsten in het kader van een loopbaanonderbreking speelt de formulering van de genoten loopbaanonderbreking dus een grote rol. Zo is een loopbaanonderbreking tot de pensioengerechtigde leeftijd niet gelijk aan een loopbaanonderbreking tot de daadwerkelijke pensionering.

Enkel een loopbaanonderbreking tot de pensioengerechtigde leeftijd brengt een schorsing van bepaalde duur met zich mee, zodat er enkel in dat geval (opeenvolgende) vervangingsovereenkomsten voor een periode van méér dan 2 jaar gesloten kunnen worden.

Arbeidshof van Gent, afdeling Gent, 12 maart 2018, AR 2017/AG/63, Onuitg.

Auteur: Sieglien Huyghe (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen