Record aantal Vlaamse werkzoekenden

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) bekendmaakte. Eind juli 2014 telde Vlaanderen 245.472 werkzoekenden. Dat is een stijging met 9492 of 4% ten opzichte van vorig jaar. In absolute aantallen staat het aantal werkzoekenden zelfs op het hoogste peil sinds september 2005, toen er 248.624 geteld werden.

Het aantal werkzoekenden lag eind juli ruim 25.000 eenheden hoger dan in juni. Volgens de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB is deze stijging een jaarlijks weerkerend fenomeen, omdat in juli afgestudeerden zich massaal inschrijven. Hoopgevend is de afname van het stijgingsritme sinds begin 2014: in januari bedroeg het jaarverschil nog 11,5%, in juli is dat gedaald tot 4%.

Tussen de verschillende leeftijdscategorieën ontwikkelen zich grote verschillen. Terwijl de 50-plussers stijgen met 11,2% en de 25- tot 50-jarigen met 4%, duikt de jeugdwerkloosheid opnieuw onder het niveau van vorig jaar (-2,7%). De grote stijging bij de 50-plussers is onder meer het gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens voor een maxi-vrijstelling naar 60 jaar.

 

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.