Recordpeil ziekteverzuim voor oktober 2009

MotivatieVerzuimWellness
Voor het eerst sinds 2002 bereikte het ziekteverzuimpeil in oktober 3 procent. Ook voor de maanden augustus (1,7 procent) en september (2,7 procent) sneuvelden de records van de voorbije jaren. Sinds 2002 lag het ziekteverzuim in het najaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van HR-dienstverlener SD Worx, dat een steekproef nam van 423.301 medewerkers uit 14.476 organisaties.

Kosten

Het ziekteverzuimpercentage is de verhouding van het aantal ziektedagen ten opzichte van de te werken dagen. Kortdurend ziekteverzuim is afwezigheid wegens ziekte gedurende minder dan een maand. Voor werkgevers is deze vorm van verzuim de meest storende. Het loon is namelijk gedurende 30 kalenderdagen gewaarborgd en maakt zo de belangrijkste kostprijs uit van het ziekteverzuim.
Het ziekteverzuim van een voltijdse medewerker kostte de Belgische werkgever vorig jaar gemiddeld 784,26 euro. Dit bedrag omvat louter de loonkosten van de niet-gepresteerde uren en niet de omvangrijke indirecte kosten zoals productiviteit- en kwaliteitsverlies, vervanging van de zieke werknemer, stijgende werkdruk en motivatieverlies bij collega’s.

Griep en voorzorg

De hoger dan gemiddelde verzuimcijfers voor het najaar van 2009 kunnen aan een aantal factoren te wijten zijn.
Bovenop het ‘gebruikelijke’ verzuim kunnen dit jaar meer werknemers thuisgebleven zijn door seizoensgriep of door Mexicaanse griep. Dat lijkt vooral in september en oktober het geval te zijn geweest.
Een andere mogelijke verklaring is het voorzorgsprincipe. Werknemers zouden in dat geval thuisgebleven zijn, niet omdat ze daadwerkelijk griep of Mexicaanse griep hadden, maar omdat ze symptomen hadden die daarop wezen. Uit voorzorg kunnen werkgevers deze mensen gevraagd hebben om thuis te blijven, of ze kunnen dat op eigen initiatief gedaan hebben. Met de Mexicaanse griepepidemie lijken werkgevers het zekere voor het onzekere te hebben gekozen. Medewerkers die misschien niet echt griep hadden, werden uit voorzorg geadviseerd thuis te blijven. In dit geval was dat een verstandige maatregel, omdat een griepuitbraak de continuïteit van de bedrijfsactiviteit in gevaar kan brengen.

Indianenverhaal

De voorlopige verzuimcijfers voor 2009 helpen ook het indianenverhaal de wereld uit dat werknemers onder druk van de crisis ziek naar het werk zouden komen. Dat zouden ze doen om vooral hun job niet te verliezen. Uit de cijfers voor het voorjaar (toen de crisis in volle hevigheid woedde) blijkt dat het ziekteverzuim toen gemiddeld even hoog lag als de voorgaande jaren. Sterker nog: ook in januari 2009 werd met 3,1 procent het hoogste peil van de voorbije acht jaar bereikt, nochtans een periode van hoogconjunctuur.

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.