Regeling RSZ-voordeel jobstudenten gewijzigd

Arbeidsrecht
Vorige zomer gingen 117.329 jongeren aan de slag als jobstudent. Uitzendbedrijf Creyf’s is gespecialiseerd in studentenarbeid en benadrukt dat elke jongere zich grondig moet informeren over de contractvoorwaarden vóór hij beslist ergens aan de slag te gaan. Zo wijst de uitzendonderneming bijvoorbeeld op een nieuwe wetgeving die dit jaar in voege treedt en die het aantal dagen dat een jobstudent mag werken zonder het RSZ-voordeel te verliezen, herleidt van 30 dagen tot 23. Voor wie meer dagen werkt vervalt de gunstige sociale zekerheidsbijdrage, de zogenaamde solidariteitsbijdrage. De student is niet verplicht 23 opeenvolgende dagen te presteren, maar mag ze spreiden over de maanden juli, augustus en september. Artikel 17bis van de RSZ-studentenwetgeving bepaalt dat een student die in de periode van 1 juli tot 30 september niet meer dan één maand werkt, geen 13,07% RSZ-bijdrage moet betalen (zoals iedereen), maar slechts een solidariteitsbijdrage van 2,5%. Het was tot nu echter onduidelijk wat de wetgever verstond onder ‘één maand’. Het Koninklijk Besluit van 17 december 2002 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002) tot wijziging van artikel 17bis van de RSZ-studentenwetgeving bepaalt nu dat onder één maand 23 werkdagen moet worden verstaan. Een en ander heeft niks te maken met het al dan niet fiscaal ten laste vallen van de ouders.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.