Resultaatsbonus: maximaal 2358 euro in 2011

ArbeidsrechtExtra-legale voordelenIncentivesLoonMotivatiePayroll
Sinds 2008 kunnen ondernemingen hun werknemers belonen met een resultaatsbonus (voluit: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen). Deze bonus is vrijgesteld van belastingen en van gewone socialezekerheidsbijdragen. De werkgever betaalt wel een bijzondere bijdrage van 33 procent.

Voor 2011 wordt het maximaal vrijgestelde bedrag opgetrokken tot 2358 euro per werknemer. Als het uitgekeerde bedrag groter is, wordt alleen het surplus belast als een klassieke bonus.

Uit een studie van de Hoge Raad voor het Bedrijfsleven blijkt dat in 2009 meer dan 3000 ondernemingen een resultaatsbonus hebben ingevoerd, voor 0,7 procent van hun loonmassa.

Onder bepaalde voorwaarden kan ook een bestaand bonusplan geheel of gedeeltelijk worden omgezet. Op die manier ontvangen de werknemers een hoger netto voordeel, terwijl ook de onderneming een besparing realiseert (onder meer doordat op een resultaatsbonus geen vakantiegeld verschuldigd is).

Bron: Claeys & Engels Newsflash

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.