Retentie wordt één van dé HR-thema’s in 2015

Nu er de eerste signalen zijn dat de arbeidsmarkt zich herstelt, zullen bedrijven starten met meer aanwervingen. En ook al verandert er voor uw bedrijf niets, toch zal retentie om deze reden belangrijker worden. Dat stelt hoogleraar en managementgoeroe Peter Cappelli. De werknemers die de andere bedrijven aanwerven, kunnen immers wel eens uw werknemers zijn.

Die werknemers zijn trouwens meer geïnteresseerd in een andere werkgever, precies als gevolg van de voorbije crisis. In heel wat bedrijven zagen zij immers hun lonen dalen, of moesten ze met minder collega’s meer werk verrichten. Daarom daalde de werktevredenheid de voorbije crisisperiode sterk, wat een tweede reden is waarom retentie volgens Cappelli aan belang zal winnen.

Ten derde leeft de gedachte dat heel wat leden van het management gefaald hebben tijdens de crisis. De professor aan de University of Pennsylvania gelooft niet dat dit waar is, maar desalniettemin zullen de bedrijven het daar met nieuwe mensen proberen. Men kan dus verwachten dat de bedrijven heel wat toptalent bij elkaar zullen proberen weg te kapen.

Bedrijven zullen dus meer aandacht moeten besteden aan hun retentiebeleid, waarbij de nadruk moet liggen op betere relaties tussen werknemers en hun supervisors. Sociale banden, zeker met de directe oversten, zijn immers de sleutel om mensen in het bedrijf te houden. Zo leren de leidinggevenden wat er echt leeft onder het personeel en kiezen ze niet langer voor de gemakkelijkste oplossing: het verhogen van het loon. Ze denken dat dit de beste beslissing is omdat de feedback van vertrekkend personeel vaak beperkt blijft tot: “Het ligt niet aan u, baas, ik kreeg nu eenmaal een betere aanbieding.” De werknemers houden het vaak bij deze verklaring, omdat ze niet alle bruggen willen opblazen met hun voormalig bedrijf door te stellen dat ze zich genegeerd en slecht gemanaged voelen.

Een tweede sleutel tot beter retentiebeleid is het verbeteren van de mogelijkheden tot interne promotie. We moeten onze obsessie om mensen aan te trekken buiten het bedrijf beteugelen.

Bron: Human Resource Executive Online (http://www.hreonline.com)Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.