Rol van HR-managers zal de komende jaren veranderen

40ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenFlexibiliteitPreventieTelewerkVeiligheidWellness
Een studie van The Future Foundation (onder 3500 managers wereldwijd) brengt de veranderende rol van de IT- en HR-manager in kaart. Voorop staat de sterke toename van het delen en ontwikkelen van ideeën. Er komen immers nog meer mogelijkheden om online samen te werken. Het komt er dan ook op aan om zoveel mogelijk werknemers de kans te geven om mee te denken, mee ideeën te brengen.

De vernieuwing zal evenwel niet overal zomaar doordringen. Veel bedrijven hebben de nieuwe technologieën nog niet echt omarmd. Slechts 12 procent is tevreden met de huidige ICT-middelen die op het werk beschikbaar zijn. 44 procent van de IT-managers heeft zelfs beter technologie ter beschikking in zijn privéleven.

De IT-managers klagen over een gebrek aan visie bij het senior management. Nu al wordt het potentieel van de online-samenwerkingstools veel te weinig benut.

Ook de rol van de HR-managers zal de komende jaren ingrijpend veranderen. HR moet bewust inspelen op culturele en organisatorische veranderingen. Belangrijk hierbij is de toenemende vervaging van de grenzen tussen werk en privé. Goed voor de productiviteit, maar HR-managers zullen er evengoed moeten op toezien dat de medewerkers beschermd worden tegen overwerk (ze zullen gezondheidsklachten en burn-out moeten voorkomen).

De HR-manager maakt ook kennis met de e-lancer, de freelancer die voor zijn werk volledig afhankelijk is van online-technologie. Ook die evolutie brengt vele voordelen mee voor het bedrijf, zeker voor de flexibiliteit, creativiteit en kostenbeheersing. Maar ook hier wachten evengoed valkuilen: wat met de betrokkenheid, de loyaliteit en de samenhang binnen organisaties?

The Future Foundation wijst er ook op dat sociale (zakelijke) netwerken een belangrijke rol spelen. Bijna zes op de tien respondenten zeggen trouwens nog altijd de gezelligheid op het kantoor te waarderen. Ze willen een deel van de tijd nog wel in het gezelschap van collega’s doorbrengen.

Bron: Intermediair PW

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.