RSZ zwaar veroordeeld wegens tergend en roekeloos geding

Arbeidsrecht

In een recent arrest heeft het Arbeidshof van Brussel de RSZ veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 10.000 euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep. De RSZ had hoger beroep aangetekend tegen een zeer uitvoerig gemotiveerd vonnis van de arbeidsrechtbank (inzake schijnzelfstandigheid), zonder dat de RSZ in hoger beroep ook maar enig nieuw argument of stuk heeft aangewend.

Het cruciale onderscheid tussen een zelfstandige samenwerking en een arbeidsovereenkomst is de ‘band van ondergeschiktheid’ die essentieel is voor de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Reeds in eerste aanleg had de RSZ van de arbeidsrechtbank het verwijt gekregen dat zij zich uitsluitend had gesteund op het verhoor van de gerant, terwijl de twee (vermeende) werknemers niet eens werden gehoord. Bovendien bevatte dit ene verhoor volgens de arbeidsrechtbank onvoldoende elementen om een ‘band van ondergeschiktheid’ te bewijzen. De arbeidsrechtbank verduidelijkte dat de aangehaalde elementen niet volstaan als bewijs van het bestaan van een ondergeschikt verband. Het ging onder meer over het feit dat de prestaties werden verricht in de gebouwen van de bvba, het feit dat er een vaste maandelijkse vergoeding werd betaald, het feit dat dergelijke prestaties normalerwijze in het kader van een arbeidsovereenkomst worden verricht.

Ondanks de duidelijke en precieze motivering van de eerste rechter tekende de RSZ toch hoger beroep aan, zonder daarbij echter te reageren op de opmerkingen die door de eerste rechter reeds werden gemaakt (bijv. door bijkomende onderzoeksdaden te laten verrichten) en zonder enig nieuw argument of stuk aan te wenden. Volgens het Arbeidshof heeft de RSZ zich aldus schuldig gemaakt aan tergend en roekeloos hoger beroep, met name door een manifeste appreciatiefout te maken bij de beoordeling van de slaagkansen van haar hoger beroep, aangezien ieder ander redelijk en voorzichtig persoon, in die omstandigheden, zou hebben afgezien van een hoger beroep.

Het Arbeidshof beschouwde deze houding van de RSZ dus als tergend en roekeloos. De RSZ werd dan ook veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 5000 euro. Opmerkelijk is ook dat het Arbeidshof bij de begroting van deze schadevergoeding rekening heeft gehouden met de kosten en erelonen van de advocaat van de tegenpartij als één van de schadeposten. Hiermee sluit het Arbeidshof zich dus aan bij het (inmiddels beroemde) cassatiearrest van 2 september 2004 omtrent de verhaalbaarheid van advocatenkosten.

images

images

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.