Scholing houdt oudere werknemer echt betrokken

Hoewel seniorendagen en andere ontzie-maatregelen al zowat als verworven rechten beschouwd worden door zowel werkgevers als werknemers, zijn het niet echt de meest motiverende maatregelen om werknemers langer gemotiveerd aan het werk te houden. Ook bestaat de overtuiging bij werkgevers dat investeren in de scholing voor oudere werknemers niet meer loont. Onterecht, blijkt nu uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Aanbod van scholing loont juist wel

Werkgevers die investeren in goede scholingsfaciliteiten voor oudere werknemers, krijgen daar betrokken, extra gemotiveerde werknemers voor terug, die minder stress ervaren en later met pensioen willen gaan. Maar niet alleen oudere werknemers die ook daadwerkelijk scholing volgen ervaren dit. Ook collega’s die het aanbod krijgen, maar hiervan geen gebruik maken, profiteren net zo goed. Blijkbaar is het signaal dat de werkgever in hen wilt investeren, al voldoende bepalend.

Nochtans willen niet alle werkgevers nog investeren in de scholing van oudere medewerkers, omdat de terugverdientijd in hun ogen korter wordt. Volgens onderzoeker Raymond Montizaan en professor Andries de Grip gaat deze redenering niet altijd op: “Deze redenering is tot op zekere hoogte valide, maar verliest uit het oog dat oudere werknemers meer honkvast zijn. Jongere werknemers vertrekken sneller en nemen de investering vaker met zich mee naar een andere betrekking. Bij investeringen in scholing kunnen werkgevers winst boeken door minder uit te gaan van de leeftijd van een medewerker en vaker te kijken naar de resterende arbeidsduur. De kans dat iemand van vijftig nog vijftien jaar bij dezelfde werkgever blijft, is groter dan bij iemand van dertig.”

Toch blijft bij de werkgevers de gedachte heersen dat een hogere leeftijd een negatieve invloed heeft op werkprestaties, ook al strookt dit voor veel beroepen niet met de wetenschappelijke inzichten. Het ideaal van langer doorwerken is dan ook moeilijk te realiseren zolang oudere werknemers minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Koerswijziging

Seniorendagen, demotie, een lichter takenpakket of deeltijdpensioen zijn enkele manieren die werkgevers inzetten om oudere werknemers te ontzien en langer (deeltijds) aan boord te houden. Volgens het onderzoek werkt dit in veel gevallen niet. Een koerswijziging is nodig, maar dit is volgens het onderzoek moeilijk te realiseren. De ontzie-maatregelen zijn immers uitgegroeid tot verworven rechten, waar de werknemers niet zomaar afstand van zullen doen.

Bron: P&Oactueel (penoactueel.nl)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.