Schoolverlaters en oudere werknemers krijgen minste kansen

Dat blijkt uit een studie van Tempo-Team bij 616 werknemers en 160 werkgevers. Het onderzoek peilde naar de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, opleiding en de kansen om werk te vinden en te houden.

Om de overstap van de schoolbanken naar de werkvloer beter te laten verlopen en werknemers toe te laten om langer aan de slag te blijven, vindt ruim de helft van de werknemers en werkgevers dat er meer moet worden geïnvesteerd in opleiding en begeleiding. Bij oudere werknemers loopt dit zelfs op tot 60%.

Een kwart van de werknemers vindt dat hun werkgever voldoende investeert in coaching, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht op de werkvloer. De helft van de werkgevers gaat akkoord dat dit zeker het geval is. Beide zijn het er wel over eens dat geld en tijdsgebrek de belangrijkste hindernissen zijn voor een betere aanpak.

Uit de bevraging blijkt dat vooral oudere werknemers erg pessimistisch zijn over hun perspectieven om langer te werken. Zij worstelen het meest met de toenemende complexiteit en verandering van hun werkomgeving. Zij zijn dan ook vragende partij voor meer opleiding, loopbaanbegeleiding en coaching.

Alle ondervraagden onderschrijven het belang hiervan. Zowel werkgevers (68%) als werknemers (75%) zeggen dat levenslang investeren in het aanleren van nieuwe vaardigheden, technieken en kennis de beste garantie biedt om aan de slag te blijven. Zowel werknemers als werkgevers erkennen ook dat schoolverlaters en vooral oudere werknemers heel wat minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt én in het bedrijf. Dit maakt hen bijzonder kwetsbaar met het oog op langer werken en werk vinden.

Bron: Jobat.be


Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.