Selor verdedigt Copernicusplan met hand en tand

Herstructurering
Marc Van Hemelrijck, algemeen bestuurder van Selor – het vroegere Vast Wervingssecretariaat – maakte tijdens een infoavond van de Personnel Managers Club gisteravond de voorlopige balans op van de operatie. Hij is geen onbevangen toeschouwer van het plan, vermits hij het samen met minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche uitwerkte. Is Copernicus een omwenteling of een fata morgana, zo luidde de vraag van de avond. Van Hemelrijk was duidelijk: “Dit plan is een revolutie. Tegen een waanbeeld gaat men immers niet met zoveel weerstand tekeer zoals ambtenaren, politici, syndicalisten en sommige media dat tegen Copernicus deden en nog doen. Het Copernicusplan is een harde realiteit.”
Van Hemelrijck schetste een triest beeld: “In 1999 luidde onze diagnose van de Federale Overheidsdiensten: dit is een zieke organisatie waarbij 65.000 ambtenaren betrokken zijn. Er was geen management en geen beheersautonomie en er was een verlammend juridisch kader. Het personeel was gedemotiveerd, er was geen plaats voor eigen initiatief. Er was geen open communicatie, geen visie op loopbaanontwikkeling en een loopbaansysteem dat enkel was gebaseerd op anciënniteit.”
Op HR-vlak gebeuren binnen Copernicus een heleboel zaken die niet nieuw zijn voor de personeelsmanager in de privé, maar revolutionair waren bij de overheid. Het nieuwe evaluatiesysteem staat volledig in contrast met het oude puntensysteem, waarbij medewerkers met benedenmaatse prestaties toch 97% scoorden. Bij het nieuwe begrip federale loopbaan komt nog nauwelijks anciënniteit te pas en gaat alle aandacht naar inhoud en functie. Belangrijke vernieuwingen zijn de functieweging, de introductie van competentiemanagement en competentiemodellen, een marktconforme beloning met benchmarking, duidelijke groeikansen en loopbaanperspectieven.
Dat Copernicus een cultuurveranderingsproject is, wordt geïllustreerd door de vernieuwing binnen Selor, een dienst met 140 medewerkers. Eerst werden een duidelijke missie en visie opgesteld en vertaald naar strategische doelstellingen, zoals onder meer de professionalisering van de werking, de verbetering van de klantgerichtheid en de bijdrage tot het imago van de federale overheidsdiensten. Communicatie werd opgenomen als een kernactiviteit. De advertenties van Selor tonen duidelijk hoe men jongeren kan aanspreken door de creatieve toer op te gaan. Van Hemelrijck: “Dit bewijst hoe een gevestigde organisatie een nieuw elan kan krijgen. Midden 2003 starten we met een volwaardige e-rekrutering. Ondertussen investeren we zwaar in nieuwe selectiemethodieken en competentietesting, met zowel een academisch wetenschappelijke inbreng als een input van specialisten uit de praktijk.”
De huidige Copernicus-omwenteling binnen de ministeries is vooral een back office verandering, die heel diep en breed ingrijpt, maar weinig zichtbaar is voor de burger. Veel meer klantgevoelige processen spelen zich af in de sociale parastatale instellingen en in de magistratuur. Van Hemelrijck besluit: “Dan pas zal Copernicus met een grote ‘C’ geschreven worden. We zijn op weg, maar we zijn zeker nog niet waar we moeten zijn.”

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.