Sociaal bemiddelaar voor Le Soir

OverlegorganenVakbonden
Luidens Ricardo Gutierrez, voorzitter van la Société des Journalistes Professionnels du Soir (SJPS), was 93% van de 113 stemmen (op 123 journalisten) tegen het besparingsplan van de gedelegeerd bestuurder van Rossel, Bernard Marchant. De vakbondsleden vragen de aanstelling van een sociaal bemiddelaar om de zaak te deblokkeren en de onderhandelingen weer op gang te brengen. Het herstructureringsplan wil een bevriezing van de barema’s voor de journalisten gedurende drie jaar en een vermindering van het aantal redactieleden van 132 naar 120 tegen 2005, voornamelijk via brugpensioen. Het besparingsplan beoogt ook een vermindering van de redactiekosten met twee miljoen euro tegen 2005.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.