Sociaal overleg wordt hervat

Het overleg zou zo’n twee uur in beslag nemen. Het is de eerste keer dat vakbonden en werkgevers dit jaar samen rond de tafel gaan zitten. Donderdag staat een overleg met de regering gepland.

Ook al betreft het een verkennende vergadering, toch liggen er heel wat onderwerpen op tafel. Zo is er het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waaruit blijkt dat de loonkloof met de belangrijkste buurlanden de voorbije twee jaar is verkleind tot 2,9%. De bonden zien in het rapport ruimte voor onderhandelingen over de loonmarge. Ze hopen dat er op sectoraal niveau afspraken gemaakt kunnen worden over bijkomend loon.

De onderhandelingen over de verdeling van de welvaartsenveloppe moeten ook nog worden gevoerd. Net als de pensioenhervorming die tevens op tafel ligt en de strategie voor meer jobs. Ongetwijfeld zullen de vakbonden en werkgevers ook over de indexsprong, de verwachte nulinflatie en de door de bonden gevraagde taxshift spreken.

Bij hun vorige bespreking, eind december, bereikte de Groep van Tien een akkoord over enkele punten van het eenheidsstatuut en de eindeloopbaan. Dat akkoord kwam er na een maand van sociale onrust met provinciale en nationale stakingen, voorafgegaan door een nationale manifestatie tegen de besparingsplannen van de regering. De regering reageerde enthousiast en hoopte op een periode van sociale vrede, maar dat enthousiasme werd meteen getemperd door de vakbonden die spraken van een minicompromis.

Nieuwe acties? 

Aanstaande dinsdag zijn bij de vakbonden de normale wekelijkse bestuursbijeenkomsten gepland. In december lieten de bonden nog verstaan dat er dan over verdere acties beslist zou worden. Verwacht wordt dat er inderdaad over het sociaal overleg gediscussieerd zal worden, maar de kans lijkt klein dat er al beslissingen worden genomen over acties.

Bron: De Standaard (www.standaard.be)


Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.