Sociale verkiezingen 2016: dag X-35

Dit artikel is exclusief voor leden

Na de informatie (dag X-60) en de raadpleging (tussen dag X-60 en X-35), deelt de werkgever schriftelijk en uiterlijk op dag X-35 (tussen 5 en 18 januari, in functie van dag Y), zijn beslissingen mee aan de ondernemingsraad en het preventiecomité, of bij afwezigheid ervan, de vakbondsafvaardiging betreffende:

  • Het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving.
  • De indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden, telkens met hun beschrijving en grenzen.
  • De functies van het leidinggevend personeel en, ter info, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.
  • In de betrokken ondernemingen (enkel voor de verkiezing van een ondernemingsraad en indien er minstens 30 bedienden zijn op dag X-60), de functies van de kaderleden en, ter info, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

De werkgever moet deze informatie vermelden op een document overeenkomstig het model dat als bijlage bij de wet werd gevoegd. De werkgever dient hiervan een afschrift te bezorgen aan:

  • De werknemers: door aanplakking of elektronisch (bijvoorbeeld via intranet, voor zover álle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben).
  • De drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB) en als er verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsvinden ook aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK): per post of door de informatie te uploaden via de webapplicatie van de FOD WASO.

Ten laatste op dag X-28 kunnen de betrokken werknemers en de representatieve werknemersorganisaties (en desgevallend ook deze van de kaderleden), een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissingen van de werkgever (of tegen het ontbreken van een beslissing). Het vonnis moet binnen de 23 dagen volgend op het instellen van het beroep uitgesproken worden (uiterlijk op dag X-5). Dit vonnis is niet vatbaar voor beroep, noch voor verzet.

Bron: Claeys & Engels (claeysengels.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.