Sociale verkiezingen en internationale tewerkstelling

Rechtspraak

Ester Vets, Advocaat, Claeys & Engels

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2024 en ondernemingen zullen stilaan de nodige voorbereidingen moeten beginnen treffen. Zo moeten ondernemingen al oog hebben voor de referteperiode voor de tewerkstellingsdrempels die reeds van start is gegaan op 1 oktober 2022. De vraag die zich stelt is hoe gedetacheerde werknemers (inbound of outbound detachering) of werknemers die gelijktijdig tewerkgesteld worden in twee of meer landen (waaronder België) moeten worden meegeteld.

Ondernemingen die gemiddeld 50 of meer werknemers tewerkstellen zijn verplicht om sociale verkiezingen te organiseren. Dit gemiddelde aantal werknemers wordt berekend over een bepaalde referteperiode, voor de sociale verkiezingen van 2024 zal deze referteperiode plaats vinden van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Deze tewerkstellingsdrempel wordt berekend via de Dimona-aangifte, namelijk door het aantal kalenderdagen waarop elke werknemer in dienst is van de onderneming gedurende de referteperiode te delen door 365. Alle werknemers van de onderneming worden hierbij meegeteld, zowel degenen die effectief werken als degenen waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is. Voor werknemers die tewerkgesteld worden met een deeltijdse arbeidsovereenkomst gelden nog enkele specifieke regels, waarbij moet worden nagegaan of zij al dan niet 3/4de hebben bereikt van het uurrooster van een voltijdse werknemer:

  • Indien dit het geval is, dan moet dezelfde formule worden toegepast als voor een voltijdse werknemer;  
  • Indien dit niet het geval is, dan moet het aantal kalenderdagen waarvoor een Dimona-aangifte wordt gedaan door twee worden gedeeld.

De vraag die zich vervolgens stelt is hoe internationaal tewerkgestelde werknemers moeten worden meegerekend in deze tewerkstellingsdrempels. Het gaat hier dan zowel om gedetacheerde werknemers (inbound of outbound detachering) als om werknemers die zowel in België als in het buitenland werken.

Hieronder worden drie casussen besproken ter illustratie.

Casus 1. Een werknemer van een Belgische onderneming wordt vanaf 1 september 2022 voor een periode van 3 jaar gedetacheerd naar de Amerikaanse onderneming van de groep (outbound detachering). Zijn Belgische arbeidsovereenkomst wordt gedurende deze periode niet geschorst.

Deze werknemer zal moeten worden meegeteld voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel aangezien hij nog steeds een werknemer is van de Belgische onderneming.

Casus 2.  Een werknemer van een Franse onderneming wordt vanaf 15 december 2022 voor een periode van 2 jaar gedetacheerd naar de Belgische onderneming van de groep (inbound detachering). Haar Franse arbeidsovereenkomst wordt gedurende deze periode niet geschorst.

Deze werknemer zal niet moeten worden meegeteld voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel aangezien zij geen werknemer is van de Belgische onderneming.

Casus 3. Een werknemer van een grote internationale groep werkt zowel voor de Belgische onderneming als voor de Luxemburgse onderneming van de groep. Er werden twee deeltijdse arbeidsovereenkomsten gesloten: één deeltijdse arbeidsovereenkomst (1/2) met de Belgische onderneming en één deeltijdse arbeidsovereenkomst (1/2) met de Luxemburgse onderneming.

Deze werknemer zal moeten worden meegeteld voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel, maar aangezien zijn uurrooster geen 3/4de bereikt van het uurrooster van een voltijdse werknemer moet het aantal kalenderdagen waarvoor een Dimona-aangifte werd gedaan door twee worden gedeeld.

Ester Vets
Advocaat
Claeys & Engels

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.