Sociale verkiezingen: nuttig, maar tijdrovend en ingewikkeld

Sociale verkiezingen: nuttig, maar tijdrovend en ingewikkeld
Sociale verkiezingen

Binnen exact een jaar zullen zo’n 2,5 miljoen mensen hun werknemersvertegenwoordigers kiezen. De procedure is complex en vergt veel tijd, maar een meerderheid van werkgevers noemt de verkiezingen ook nuttig.

Tussen 13 en 26 mei 2024 – jawel, binnen exact een jaar! – zijn er opnieuw sociale verkiezingen. Werknemers in ondernemingen met minstens vijftig medewerkers in dezelfde technische bedrijfseenheid (TBE) verkiezen dan hun vertegenwoordigers in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). In bedrijven met honderd of meer werknemers in dezelfde TBE verkiezen op datzelfde moment hun vertegenwoordigers in de de Ondernemingsraad (OR).

HR-dienstenleverancier Acerta berekende, op basis van cijfers van de RSZ, dat meer dan 2,5 miljoen Belgen (68,6 procent van de werknemers) een CPBW kunnen kiezen. Nog eens 2,3 miljoen (61,2 procent van de werknemers) kunnen kiezen voor een Ondernemingsraad.

Het percentage bedrijven dat volgend jaar sociale verkiezingen zal organiseren, ligt in kmo-land België redelijk laag. In 3,4 procent van de bedrijven wordt er gekozen voor een CPBW en in 1,7 procent voor een OR.

Voortijdig stopgezet

Voor werkgevers zijn de sociale verkiezingen redelijk tot heel tijdrovend – althans, dat zegt 81 procent van hen aan. Ze zijn ook redelijk tot heel ingewikkeld (72 procent) en weinig boeiend (51 propcent).

Maar tegelijkertijd blijkt het feit dat sociale verkiezingen als nuttig worden aangezien: 69 procent van de ondernemingen denkt er zo over. Nele Mertens (Acerta Consult): “Enerzijds gebeurt het stemmen voor sociale verkiezingen steeds vaker elektronisch en daarmee wordt ook de hele procedure versoepeld, anderzijds houden vakbonden graag vast aan de verkiezingsdag op de fysieke werkvloer. Over het praktische verloop van de procedure kan in elk geval niet eenzijdig worden beslist. Of er bijvoorbeeld wel of niet elektronisch kan worden gestemd zal tegen de officiële vastlegging en communicatie van de verkiezingsdatum moeten zijn beslist door de vakbondsafvaardiging of het CPBW of de OR. Tot slot betekent het niet omdat sociale verkiezingen aan de orde zijn dat er ook effectief een CPBW en/of een OR komt in die bedrijven. Als er geen of onvoldoende kandidaten zijn, dan komt het Comité en/of de Raad er niet. Gemiddeld wordt 25 procent van de sociale verkiezingen voor een CPBW stopgezet, voor een OR stopt ongeveer 20 procent voortijdig.”

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.