Steeds betere handhygiëne

Voor het eerst maakt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) bekend hoe de Belgische ziekenhuizen scoren op het vlak van hygiëne.

Op nationaal niveau wijst het rapport op de sterke daling van MRSA-infecties. Hun incidentie is in tien jaar tijd met twee derde gedaald: ongeveer 3 gevallen/1000 opnames in 2003 tegenover 1 geval/1000 opnames in 2013.

De tekortkomingen van het epidemiologische toezicht op het vlak van de infecties opgelopen op de intensieve zorgeenheden en na chirurgische ingrepen, zijn minder positief. Veel ziekenhuizen zijn niet in staat om precieze cijfers te geven over infecties in hun instelling. Sommige processen ter preventie van infecties missen ook doorlichting.

Positief is dan weer dat de aanbevelingen voor handhygiëne beter worden opgevolgd.

“Om de strijd tegen nosocomiale infecties kracht bij te zetten, dienen de ziekenhuizen het strategisch plan voor ziekenhuishygiëne in het globaal strategisch plan van hun etablissement te integreren”, beveelt het WIV aan.

De gegevens die door het WIV zijn verzameld in het kader van dit rapport, zijn afkomstig van de ziekenhuizen zelf en worden niet door een externe organisatie geverifieerd.

Bron: WIV/Artsenkrant

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.