Steeds meer freelancers actief

In september 2019 waren 167.655 freelancers actief in Vlaanderen en Brussel. Dat is 6,3 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. Voor Vlaanderen gaat het over een stijging van 30 procent in vier jaar tijd: van 103.767 freelancers in 2015 naar 135.710 in 2019. Daarvan werkt 88 procent in hoofdberoep en 12 procent in bijberoep. Mannen tekenen voor 72 procent, vrouwen voor 28 procent van de freelancers. En 65 procent werkt via een vennootschap, 35 procent als eenmanszaak. Dat blijkt uit het nieuwste Freelancer Focus-rapport van UNIZO, in samenwerking met Graydon Belgium.

Bewuste keuze

Freelancers kiezen bewust voor het zelfstandigenstatuut. Voordelen zoals de persoonlijke vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda vormen daarbij doorslaggevende argumenten. Dat freelancers echte zelfstandigen zijn, blijkt ook uit de UNIZO-enquête. Amper 2 procent ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 60 procent hoopt in de komende vijf jaar actief te blijven als freelancer en 4 procent wil in die periode doorgroeien van bij- naar hoofdberoep. Nog eens 24 procent stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht.

Vooraleer men begon als freelancer, was driekwart werknemer: 57 procent in een gelijkaardige sector en 19 procent in een verschillende sector. Drie procent van de freelancers was voordien niet actief op de arbeidsmarkt (ziekte, student, huisman of -vrouw), 8 procent was werkzoekende, 8 procent was al zelfstandige en 5 procent was ambtenaar.

Tevreden over inkomen

De meeste freelancers zijn vrij tevreden over hun inkomen. Zo geeft 64 procent aan goed tot zeer goed te verdienen en zich geen zorgen te maken. Maar 28 procent verdient net genoeg om rond te komen en 8 procent zegt te weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële problemen. Vorig jaar was dat nog 11 procent en het jaar daarvoor 14 procent. Al loopt het freelancersleven uiteraard niet altijd over rozen. Zo maakt menig freelancer zich bijvoorbeeld wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst (43 procent). De overdaad aan administratieve en financiële lasten opgelegd door de overheid is bij 26 procent een doorn in het oog.

Opdrachten en opdrachtgevers

Het merendeel van de freelancers voert consultancy en technische of ICT-opdrachten uit. Door de bank genomen zijn de freelancers, met een gemiddelde score van 74 procent, behoorlijk tevreden over de kwaliteit van hun opdrachten en opdrachtgevers. Gemiddeld minder tevreden zijn ze evenwel over de aanwezigheid van onevenwichtige contractclausules en over de betaalhygiëne van bepaalde klanten.

De top drie waarom opdrachtgevers een beroep doen op freelancers is: pieken opvangen in het gewone werk (62 procent), de ondernemersmentaliteit en flexibiliteit van de freelancer (50 procent) en behoefte aan gespecialiseerde kennis (48 procent).

Ook de tevredenheid van opdrachtgeves over de samenwerking met freelanders is hoog. Zo zou 83 procent van de respondenten andere ondernemers met grote tot volle overtuiging aanraden om met freelancers te werken.

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.