Steeds meer outplacement

HerstructureringLoopbaanOntslagOudere werknemersOutplacementUitstroom
Sinds eind 2007 moeten werkgevers verplicht een outplacementbegeleiding aanbieden aan elke 45-plusser die ze ontslag geven. Uit onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en IDEA Consult bleek dat in 2007 slechts 29,1 procent van de ontslagen 45-plussers een outplacementbegeleiding volgde. Het matige succes van outplacement is, volgens de onderzoekers, te wijten aan het feit dat outplacement nog relatief onbekend was en de verplichting nog niet overal is doorgedrongen. Die situatie is gewijzigd.

Democratisering

Het aantal outplacementbegeleidingen is sinds een jaar zeer sterk gestegen als gevolg van de economische crisis en de versterking van de verplichtingen. Galilei, marktleider in België in dit domein, noteerde sinds twee jaar reeds een sterke stijging van het aantal outplacementprogramma’s.
Het aantal individuele en collectieve begeleidingen is in 2008 met 35 procent gestegen ten opzichte van 2007. Van september 2008 tot september 2009 is er zelfs sprake van een stijging met 57 procent. Omgerekend komt dat neer op meer dan 4000 begeleidingen in totaal.

Op maat gesneden

Ongeveer de helft van de programma’s heeft betrekking op individueel outplacement. Galilei noteert een stijging met 38 procent van het aantal individuele outplacementprogramma’s dat in 2009 is opgestart. Het aantal collectieve begeleidingen is zelfs met 80 procent toegenomen ten opzichte van 2008. Deze stijging heeft ongetwijfeld te maken met de herstructureringen in talrijke bedrijven in Vlaanderen.
Individueel outplacement heeft zijn efficiëntie ruim bewezen. Het plaatsingspercentage (het aantal personen dat nieuw werk in het kader van een outplacementprocedure) bedraagt 64 procent. In vele gevallen vindt men ook sneller werk: gemiddeld 127 dagen in geval van individueel outplacement en 154 dagen bij collectief outplacement.

Regionale verdeling

De regionale verdeling van de outplacementbegeleidingen leert dat outplacement in Vlaanderen steeds meer voorkomt. Het aantal in Vlaanderen opgestarte outplacementprogramma’s is zelfs met 73 procent gestegen. De verklaring van deze spectaculaire toename is te vinden in de vele bedrijfsherstructureringen. In de regio Brussel is het aantal outplacementprogramma’s met 35 procent toegenomen en in Wallonië met 30 procent.

Impact crisis

Uit de gegevens van Galilei blijkt dat het aantal personen dat opnieuw werk vond of een nieuwe activiteit opstartte in het kader van een outplacementbegeleiding, sinds één jaar aan het dalen is.

 • Van september 2007 tot september 2008 bedroeg de plaatsingsgraad 78 procent.
 • Voor de periode van juni 2008 tot juni 2009 bedroeg deze plaatsingsgraad 70 procent.
 • Van september 2008 (net voor de economische crisis) tot september 2009 zakte dit percentage tot 58 procent.
 • De daling van de plaatsingsgraad is te wijten aan het feit dat bedrijven minder aanwerven. Vooral voor 45-plussers is het moeilijker geworden om opnieuw vast werk te vinden.
  Markant feit is ook dat de gemiddelde leeftijd van personen die bij Galilei een outplacement begeleiding volgden in vier jaar tijd van 41 tot 48 jaar opschoof.

  Zelfde ‘landingstijd’

  De gemiddelde ‘landingstijd’ (het aantal dagen dat nodig is om opnieuw werk te vinden) in het kader van een outplacementprogramma bedraagt momenteel 138 dagen (4,5 maanden). Dat ligt in het verlengde van de voorbije jaren.
  Deze ontslagen ex-werknemers raken aan hun nieuwe job via netwerken (30 procent), advertenties in de media (23 procent) en uitzendarbeid (18 procent).

  Beschouwen werkgevers outplacement als een last of als een zegen? Het antwoord leest u in dit artikel.

  HR application & data expert

  Port of Antwerp-Bruges

  Payroll Manager

  FSMA

  HR Consultant – Recruitment & HR Projects

  Atlas Copco

  Consultant werving en selectie

  UZ Leuven

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

  HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

  Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

  Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.