Steeds meer vaders nemen geboorteverlof op

Steeds meer vaders nemen geboorteverlof op
werk-privé balans

Het aantal uren afwezigheid wegens geboorteverlof steeg lichtjes tussen 2021 en 2022, wat erop wijst dat werkende ouders er vaker voor kiezen om de eerste dagen van geboorte bij hun familie door te brengen.

Geboorteverlof is het specifieke verlof dat wordt toegekend aan werknemers die vader worden. Het duurt een wettelijke periode van twintig dagen, die de werknemer binnen vier maanden na de geboorte van het kind moet opnemen. Als de werknemer die vader is dit verlof niet opneemt, kan het onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan de partner van de moeder, co-ouder genoemd. Het zijn vooral mannen die gebruikmaken van dit type verlof (99,3 procent van de uren).

“De werkgever kan een werknemer niet weigeren om geboorteverlof op te nemen. Het is een recht, of de werknemer nu voltijds of deeltijds werkt en ongeacht zijn anciënniteit. Als bepaalde door de werknemer geplande afwezigheidsdata een probleem vormen voor de organisatie van het werk, kan de werkgever de werknemer daar uiteraard van op de hoogte brengen, zodat ze samen een regeling kunnen treffen,” legt Catherine Mairy van Partena Professional uit.

De eerste drie dagen van het geboorteverlof worden betaald door de werkgever. De volgende 17 dagen worden gedekt door een uitkering, die aan de werknemer wordt betaald door zijn of haar ziekenfonds.

Mentaliteitsverandering

Partena Professional ziet ook een grotere stijging, dit keer in ouderschapsverlof. Het aantal verzuimuren in verband met dit type verlof steeg in 2022 zelfs met 14 procent voor vrouwen en 15 procent voor mannen.

“De toenemende opname van dit type verlof door werknemers weerspiegelt waarschijnlijk een mentaliteitsverandering en een groeiende erkenning van de balans tussen werk en privé. Werknemers voelen zich minder gestigmatiseerd en meer gesteund door gunstig bedrijfsbeleid. Dergelijk verlof verhoogt de loyaliteit van werknemers en hun betrokkenheid bij de organisatie,” aldus Wim Demey (Partena Professional).

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.