Stijging van het aantal vacatures blijft dalen

In december 2014 ontving de VDAB 16.396 vacatures in het ‘normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten’. Dat is zo’n 9,4% minder dan in december 2013. De voorbije twaalf maanden werden 246.134 jobs ontvangen, dat is 8,1% meer dan de twaalf maanden voordien. Vorige maand bedroeg dit verschil nog 10,5% en de maand voordien zelfs 12,3%. Het stijgingstempo bij het over twaalf maanden gecumuleerd aantal vacatures daalt dus verder.

Bij iets meer dan een derde van de vacatures worden geen of nauwelijks diplomavereisten gesteld. Dikwijls zijn ervaring of competenties belangrijker. De grootste stijging zit bij de vacatures voor middengeschoolden.

Sectoren

De sector ‘Informatica, media en telecom’ kent de sterkst stijgende vraag. Daarnaast zijn er ook enkele industriële sectoren waarvan de vraag sterk stijgt. Hierbij gaat het vooral om een herstel na enkele zwakke jaren, al wordt het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Voorts werden voor de sector van de gezondheidszorg tijdens de laatste twaalf maanden ook duidelijk meer vacatures ontvangen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Naast stijgers als de ‘Gezondheidszorg’, zijn er binnen de dienstverlenende sectoren ook enkele opvallende dalers. Zo kenden de sectoren ‘Financiële diensten’, ‘Maatschappelijke dienstverlening’, ‘Diensten aan personen’ en ‘Overige dienstverlening’ een daling in het aantal ontvangen vacatures tijdens de laatste twaalf maanden. Ook binnen de sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ waren er tijdens de laatste twaalf maanden duidelijk minder vacatures.

Bron: VDAB

Link VDAB werkaanbodbericht: http://www.vdab.be/trendsdoc/berichten/werkaanbodbericht_december_2014.pdf


Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.