Stock options overleven nieuwe boekhoudnormen

Extra-legale voordelenLoonMotivatie
PriceWaterhouseCoopers (PWC) was benieuwd of de nieuwe regels enig effect hadden op de manier van belonen en hield een grootschalige enquête bij 131 multinationale ondernemingen, met hoofdkwartieren in 16 landen en dochterbedrijven in 27 verschillende landen. Daaruit blijkt dat de multinationals hun systemen wel aanpassen, maar zeker ook behouden. Het nut van een incentive via aandelen(opties) valt niet te onderschatten.

Het onderzoek maakt duidelijk dat de ondernemingen relatief onzeker zijn over de impact van de nieuwe boekhoudregels en dat ze erover bezorgd zijn of hun beloningsysteem wel wettelijk in orde is. We zien een terugval van de standaard stock options, maar dit gaat ten voordele van meer uitgekiende systemen. Steeds meer organisaties combineren verschillende soorten systemen die op aandelen gebaseerd zijn. Het personeel moet aan meer restrictieve prestatie- en selectiecriteria voldoen om van aandelen te kunnen genieten en ook de omvang van deze beloning neemt wat af.

Onder de organisaties die aan de enquête deelnamen, stelde PWC een consensus vast over de zin van beloning via aandelen. Die beloningsvorm heeft volgens de ondernemers zijn nut al lang bewezen: werknemers presteren beter en de kosten van het systeem zijn beheersbaar. Ook 85% van de werknemers is tevreden over deze loonvorm.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.