Strategie werkt niet

CompetentiemanagementLeiderschap en CoachingOrganisatieStrategie
In een onderzoek van Booz & Company geeft de helft van de bevraagde leidinggevenden toe dat hun bedrijfsstrategie niet tot succes leidt. De kern van het probleem is dat bedrijven lukraak groeikansen grijpen zonder een stevig kader dat vastlegt welke opportuniteiten tot duurzaam succes leiden.

Sterke ondernemingen definiëren de fundamentele identiteit van hun bedrijf door een duidelijk idee te ontwikkelen van wat ze het beste doen en hoe dat waarde creëert, om dan hun investeringen in te zetten op de competenties die er toe doen. Groei is bij hen dus veeleer een gevolg van de strategie en niet van een hele reeks afzonderlijke initiatieven die vaak nergens toe leiden.

Van de bevraagde leidinggevenden is 64 procent gefrustreerd door te veel conflicterende prioriteiten. De helft van de leidinggevenden heeft niet het gevoel dat de strategie van het bedrijf tot succes zal leiden. Meer zelfs, 81 procent vindt groei-initiatieven een verspilling, op zijn minst van tijd. Ook krijgen functionele departementen concurrerende vragen van andere business units.

Verder zegt 43 procent zegt dat hun bedrijfsstrategie geen fundamentele differentiatie van hun bedrijf in de markt neerzet. Hoewel de meeste leidinggevenden zeggen dat hun bedrijf over een duidelijke manier beschikt om toegevoegde waarde te creëren, zegt 53 procent dat die manier niet begrepen wordt door werknemers en klanten.

De meeste leidinggevenden zeggen dat hun bedrijf over een duidelijk omschreven competentieset beschikt, maar slechts een derde vindt dat die vaardigheden de bedrijfsstrategie ondersteunen. Een vijfde zegt dat alle bedrijfsafdelingen dezelfde set van competenties hanteert. En volgens iets meer dan de helft van de leidinggevenden versterken de competenties in het bedrijf elkaar niet.

Bron: HR Praktijk

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.