Stress verdubbelt kans op hartziekten

Veiligheid
Een en ander blijkt uit het Belstress-project, een onderzoek van de Universiteit Gent en de Université Libre de Bruxelles. Bij werkende mannen van middelbare leeftijd werd nagegaan of er een verband bestaat tussen jobstress en hartziekten, bij mannelijke en vrouwelijke werknemers tussen 35 en 59 jaar werd nagegaan of er een verband bestaat tussen jobstress en werkverzuim. Uit het eerste onderzoek bij 14.859 mannen bleek dat hartziekten tweemaal meer voorkomen bij werknemers die weinig sociale ondersteuning hebben dan bij diegenen die veel steun krijgen van collega’s en oversten op het werk.
Het verband tussen jobstress en werkverzuim werd onderzocht bij 16.000 mannen en 5.000 vrouwen. De conclusie was dat een hoge psychologische werkbelasting, gecombineerd met weinig beslissingsvrijheid en een gebrek aan sociale ondersteuning het risico op afwezigheid wegens ziekte doet toenemen met 22 procent bij de mannen en 35 procent bij de vrouwen. Een bediende uit de publieke sector blijft gemiddeld 3,97 dagen per jaar afwezig wegens stress op het werk, bij een bediende uit de tertiaire sector is dat 1,4 dagen.

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.