Studie KU Leuven: loonmatiging leidt tot meer jobs

ArbeidsmarktLoonLoonkostenOverlegorganenVakbonden

1. Stijgen de loonkosten, dan neemt de werkgelegenheid af

Er wordt een negatief verband vastgesteld tussen de loonkostenontwikkeling en het verloop van de werkgelegenheid. Indien men alle andere factoren constant houdt en alleen de loonkosten met 1 procent laat stijgen, dan zal de werkgelegenheid in heel de privésector met 0,44 procent en in de industriële sector zelfs met 0,52 procent afnemen.

Dit toont aan dat voor een kleine open economie zoals de Belgische een strategie van loonmatiging rendeert. Een loonmatiging remt misschien de stijging van de koopkracht voor de insiders op de arbeidsmarkt af, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de bijkomende koopkracht van de outsiders, die op de arbeidsmarkt extra kansen krijgen en doordat de concurrentiekracht van de ondernemingen op de internationale exportmarkten wordt versterkt.

2. Productiviteitsverbeteringen zijn grotendeels arbeidsbesparend

In de meeste gevallen van loonstijging blijven de andere factoren niet constant. Ondernemingen zullen immers de negatieve impact van loonkostenontsporingen op hun concurrentiekracht proberen te neutraliseren door hun productiviteit op te krikken. De studie leert dat deze productiviteitsverbeteringen voor een groot deel tot stand komen door mensen te vervangen door machines en door outsourcing.

Indien ondernemingen een toename van de loonkosten met 1 procent compenseren met een productiviteitsverbetering van 1 procent, dan zal de werkgelegenheid in de privésector afnemen met 0,42 procent en in de industriële sector met 0,40 procent.

3. Combinatie van loonmatiging én innovatie om een sterke industriële basis te behouden

Een deel van de productiviteitswinsten in de industriële sector komt er ook als gevolg van een betere bedrijfsorganisatie, innovatie en kwaliteitsverbetering en is dus niet arbeidsbesparend, wel integendeel. Slechts indien het effect van deze productiviteitswinsten niet wordt teniet gedaan door een stijging van de loonkosten, zullen deze een positieve impact hebben op de werkgelegenheid.

Deze combinatie van loonmatiging én innovatie is trouwens de kern van de Duitse strategie voor meer werkgelegenheid met behoud van concurrentiekracht.

4. 60.000 à 73.000 jobs extra

De studie toont tevens aan hoe belangrijk het is om onze loonkostenontwikkeling onder controle te houden. Sinds 1996 zijn de loonkosten in ons land echter 3,5 procent sneller gestegen dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De studie leert dat wanneer deze loonkostenhandicap van 3,5 procent in de komende legislatuur teruggeschroefd wordt naar 0 procent, er 60.000 tot 73.000 extra jobs gecreëerd kunnen worden. Het exacte cijfer hangt af van hoe snel de loonkostenhandicap in de praktijk wordt weggewerkt.

Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “Het is geen toeval dat de professoren uitkomen bij het Duitse model. Andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk zoeken momenteel paniekerig naar herindustrialisering. Duitsland heeft al jaren begrepen dat een land dat innoveert, maar zijn kostencompetitiviteit verwaarloost, eerst zijn fabrieken verliest, dan zijn designcentra en ten slotte zijn research. In zo’n land kunnen ook dienstenbedrijven nooit uitgroeien tot sterke spelers die elders overnemen in plaats van overgenomen te worden.”

Hoge nood om te handelen

Vorige maand toonde het Federaal Planbureau op basis van een macrobenadering al aan dat het afbouwen van de loonkostenhandicap die ons land sinds 1996 opbouwde meer economische groei en bijna 30.000 extra jobs zou creëren. Dit wordt vandaag bevestigd door de meer microbenadering van deze nieuwe studie van de KU Leuven.

Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, benadrukt: “Voor degenen die écht willen gaan voor een afbouw van de hoge werkloosheid, liggen de recepten nu duidelijk op tafel. Het VBO roept de politieke partijen die bij de regeringsvorming betrokken zullen zijn, dan ook op om, conform de wet van 1996, de doelstelling om onze loonkostenhandicap in de komende legislatuur tot 0 procent te herleiden, duidelijk in het regeerakkoord in te schrijven. In onze ogen moet aan deze doelstelling vóór het einde van dit jaar door de sociale partners concrete invulling gegeven worden. Anders zal de regering niet anders kunnen dan dwingend op te treden.”

“We roepen dan ook de vakbonden op om constructief deze handicap op meer werk op te ruimen en de komende weken en maanden te gebruiken om zonder taboes naar oplossingen te zoeken”, besluit Pieter Timmermans.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.