Succesvol ‘blended working’ tijdens en na coronatijdperk

Blended working is een mengeling (‘blend’) van werkplekken, werktijden en werkwijzen die mogelijk zijn gemaakt door hoogwaardige ICT. Voorbeelden zijn digitaal overleggen en vergaderen, samenwerken aan een digitaal document, video- of audiobestand en het gebruik van smartphones. Blended working is een combinatie van traditionele kantoorwerk, tijdens of buiten kantooruren, en (digitaal) werken op diverse locaties op uiteenlopende tijdstippen.

Thuiswerken is de norm, maar soms is het handig of noodzakelijk op kantoor bij elkaar te komen, bijvoorbeeld wanneer er precaire of vertrouwelijke kwesties op de agenda staan of wanneer er conflicten zijn. In andere gevallen is het niet nodig fysiek bij elkaar te komen, maar kan men bijvoorbeeld in een digitale ‘cloud’ gezamenlijk aan een document werken, een tactisch plan bespreken of commentaar geven op een product.

Blended working biedt veel voordelen: werknemers hebben meer zeggenschap over hun tijd, ze bepalen in sterke mate zelf waar en wanneer ze werken. Zij kunnen hun werk zodoende gemakkelijker combineren met zorg voor anderen, hobby’s en onverwachte gebeurtenissen. Daarenboven reduceert het reistijd, kantoorruimte en milieukosten. Blended working kan echter ook gepaard gaan met onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, met vervaging van de grens tussen werk en privé en met het gevoel altijd en overal beschikbaar te moeten zijn.

De conclusies van het onderzoek van Wörtler laten zien dat blended working goed lijkt te werken als leidinggevenden gebruik maken van een ‘empowering’ leiderschapsstijl, waarin zij medewerkers faciliteren of aan hen bevoegdheden delegeren. Verder blijkt het vooral geschikt te zijn voor twee groepen werknemers. Enerzijds voor medewerkers met een relatief sterke behoefte aan autonomie, zeggenschap en beslissingsbevoegdheid en anderzijds voor medewerkers met een relatief sterke behoefte aan structuur, regels en regelmaat.

Voor de effectiviteit van individuele werknemers is het dus belangrijk dat de manier van werken wordt afgestemd op hun psychologische profiel. Los van individuele verschillen geldt echter dat werknemers met veel plezier een stapje extra zetten, als in de werkcontext de psychologische behoeften aan autonomie, verbondenheid, competentie en structuur worden vervuld.

Bron: RUG

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.