Taalopleiding en werken laten samenlopen

AllochtonenArbeidsmarktAttitudeInstroomLeiderschap en CoachingLoonkostenLoopbaanMigratieMotivatieOpleiding
Dat ligt in de lijn van de evoluerende wetenschappelijke inzichten. Tot nu was het adagium ‘first train, then place’: eerst opleiden en dan in een job plaatsen. Met soms erg lange opleidingstrajecten tot gevolg. Nu wordt het: ‘first place, then train’. Eerst een job zoeken voor mensen en dan ze in die job verder opleiden. Training on the job.

Dit advies is belangrijk. Niet minder dan 30.000 werkzoekenden in Vlaanderen, één op de zes, kent onvoldoende Nederlands. En veel werkgevers vinden voor hun jobs geen andere kandidaten dan die werkzoekenden.

Sleutelen aan de talenkennis van die mensen, is dus hoogst belangrijk, maar dat moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Men moet ze niet langer dan nodig op de schoolbanken houden. Zodra het kan, moeten ze aan het werk en de taalopleiding moet zich daar dan in passen. Trouwens, dan verloopt het leren ook efficiënter.

De VDAB heeft al een aanbod in die richting. De SERV wil dat versterken. Zo biedt de VDAB bedrijven een programma
‘Nederlands op de Werkvloer’ aan (NodW in het vakjargon). Er is ook het NodO (Nederlands op de Opleidingsvloer): mensen die een vakopleiding volgen bij de VDAB en tegelijk een cursus Nederlands. Er zijn ook taalcoaches in de bedrijven en er is in het avond- en volwassenenonderwijs het NT2-aanbod (Nederlands als Tweede Taal).

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.