Langdurig ziekteverzuim fors gestegen door crisis

Terwijl het kortdurend ziekteverzuim op hetzelfde niveau blijft als de voorbije jaren, stijgt het langdurig ziekteverzuim onrustwekkend. Sinds 2008 is ziekte van meer dan een maand met 47 procent gestegen. Vooral bij arbeiders en vijftigplussers is het langdurig verzuim sterk gestegen. Dat is voor een deel het gevolg van de economische crisis, die de werkdruk doet stijgen.
'Het nieuwe werken' is geen vooruitgang voor mensen die behoefte hebben aan structuur. Meer eigen verantwoordelijkheid, thuiswerken en flexibele werkuren motiveren hen niet extra.
Belgische werknemers zien het gebruik van nieuwe technologieën als een mogelijke remedie tegen de economische crisis.
'Het nieuwe werken' wordt weliswaar zowat overal bewierookt, maar werkt lang niet voor alles. Het zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. De impact op innovatie, kennisdeling en samenwerking daarentegen is veeleer negatief.
Zeven op de tien werknemers gebruiken minstens één privétoestel om te werken, hoewel dit bij ruim de helft van de werkgevers officieel niet is toegestaan. Bovendien beschouwt een vijfde van de Belgische werknemers op afstand werken als een recht. En dit komt hun productiviteit ten goede.
Persoonlijk contact tussen collega’s is voor veel werknemers nog steeds essentieel.
Werknemers verliezen dagelijks acht procent van hun werktijd door slecht functionerende ICT en gebrekkige digitale vaardigheden. Omgerekend betekent dit een verlies van 19 miljard euro per jaar.
Meer dan de helft van de medewerkers blijkt niet tevreden te zijn over hun werk. Toch is het merendeel niet van plan zijn huidige werkgever te verlaten. De mogelijkheid om flexibel te werken, is de belangrijkste reden om te blijven.
Vier op de tien Belgische werknemers hebben geen toegang tot sociale media op het werk. Het blokkeren van sociale media is vooral ingegeven door het wantrouwen van de werkgevers. Terwijl werknemers bereid zijn via sociale media promotie te maken voor hun werkgever.
De wijdverbreide adoptie van mobiele toestellen vormt een groot risico voor ondernemingen. Incidenten met mobiele toestellen kosten Belgische bedrijven jaarlijks 130.000 euro.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.