Commissie diversiteit bestaat 10 jaar

De Commissie Diversiteit bij de Serv viert haar tiende verjaardag. Naar aanleiding van deze verjaardag benadrukt de commissie dat ook in 2014 verder moet worden ingezet op ‘meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs’.
De Vlaamse overheid moet streven naar minstens tien procent medewerkers van allochtone afkomst. Dit stemt beter overeen met de realiteit. Ook het aandeel personen met een arbeidshandicap blijft ondermaats.
Het Vlaamse tewerkstellingsbeleid is duur en levert weinig resultaten op. De nadruk ligt daarbij vooral op jobcreatie in de social profit en de overheid. Slechts een beperkt deel van de steun gaat naar het bedrijfsleven.
Het aantal Vlaamse ambtenaren met een migratieachtergrond is de voorbije acht jaar fors gestegen. In 2005 had slechts 0,4 procent van de Vlaamse ambtenaren een migratieachtergrond. In 2012 is dit gestegen tot 3,8 procent.
Het percentage werkende mensen in de bevolking tussen 20 en 64 jaar is in het tweede kwartaal van 2013 licht gestegen tot 67,5 procent. Ook jaar op jaar is er sprake van een stijging. Een stijging die overigens grotendeels te danken is aan de groei bij 55-plussers. Ook de werkloosheidsgraad is licht gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013.
Het gebruik van sommige selectietests benadeelt kansengroepen. Vooral de responsmodaliteiten hebben een impact op de resultaten van kandidaten met een migratieachtergrond.
Nederland moet evolueren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daar hoort ook een inclusieve arbeidsmarkt bij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
Meer dan een kwart van de Antwerpse jongeren verlaat het onderwijs zonder een diploma. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 14 procent, maar bijna alle andere Vlaamse steden zitten boven het gemiddelde.
Nationaliteit of herkomst bepalen wel degelijk iemands loon en positie op de arbeidsmarkt. Migranten, ook van de tweede of de derde generatie, botsen nog steeds op structurele barrières.
Vlaanderen telde in mei 205.491 werkzoekenden. Dat zijn er 17.269 of 9,2 procent meer dan een jaar geleden. Dit brengt de Vlaamse werkloosheid op het hoogste niveau sinds het pre-crisisniveau van mei 2008. Vooral het aantal jonge werkzoekenden en hooggeschoolden is fors gestegen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.