Oudere werknemers vaker gediscrimineerd dan allochtonen

Het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) ontving in 2012 veel meer arbeidsgerelateerde discriminatieklachten. De dossiers handelen vooral over leeftijdsdiscriminatie van 45-plussers bij aanwerving.
Het onderwijs is te weinig afgestemd op de arbeidsmarkt. Eén op de vier schoolverlaters vindt zichzelf niet of slecht voorbereid op de arbeidsmarkt.
Werk je als hulpverlener regelmatig met patiënten of cliënten uit etnisch-culturele minderheden? Of wil je hen beter bereiken? Wil je je ervaringen uitwisselen, bijleren over cultuursensitieve zorg of je expertise hierover doorgeven aan je collega’s? Dan is het Steunpunt Diversiteit van VIVO op zoek naar jou.
Opdrachtgevers confronteren uitzendbureaus regelmatig met verzoeken naar persoonlijke kenmerken. 83 procent van de uitzendconsultenten krijgt een keer per week de vraag om kandidaten uit te sluiten wegens van leeftijd, geslacht of etniciteit. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek.
Eén op de zeven vacatures voor bouwberoepen die de VDAB ontvangt, wordt ingevuld via een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO). Vooral jonge laag- en middengeschoolde mannen worden tewerkgesteld via IBO.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is niet gewonnen voor het plan van zijn federaal collega Monica De Coninck (SP.A) om anoniem solliciteren aan te moedigen in de privésector.
Rekruteerders en sollicitanten denken verschillend over de eerlijkheid van het video-cv als selectiemiddel. Daarbij spelen persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten en etniciteit van de sollicitant een rol.
Federaal minister van Werk Monica De Coninck wil anoniem solliciteren mogelijk maken. Zo zouden meer vrouwen, mensen met een handicap, ouderen en allochtonen makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, denkt ze. De werkgevers zien anoniem solliciteren echter niet zitten.
De arbeidsrechtbank van Tongeren heeft op 2 januari 2013 geoordeeld dat het beëindigen van de arbeidsrelatie wegens het dragen van een hoofddoek een directe discriminatie op grond van geloof inhoudt.
Uitzendconsulenten krijgen bijna dagelijks een vraag van werkgevers om kandidaten van een bepaald geslacht, etniciteit of leeftijd uit de sollicitatie te weren.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.