Mobiliteitsproblemen beperken arbeidskansen van mensen in armoede

De helft van de mensen die in armoede leven, ondervindt moeilijkheden op de arbeidsmarkt door een beperkte mobiliteit. Maar ook op het werk geraken, is niet altijd evident.
Met 2,8 procent allochtone werknemers en 1,2 procent werknemers met een arbeidshandicap zit de Vlaamse overheid nog ver onder de streefcijfers uit haar plan 'Gelijke kansen en diversiteit'. Met dit tempo worden de streefcijfers tegen 2015 niet gehaald, waarschuwt de SERV. Daarom vraagt het dat leidende ambtenaren worden beoordeeld op het halen van streefcijfers voor meer diversiteit.
Eén op de zes werkzoekenden in Vlaanderen kent geen of zeer weinig Nederlands. Om deze talenten beter te benutten, pleit de Commissie Diversiteit van de SERV ervoor om de taalopleiding en het zoeken naar werk voor deze anderstaligen meer te laten samenlopen. Zo kan Nederlands leren meteen ook geoefend worden op de werkvloer mits de nodige begeleiding.
In vier jaar tijd is het aantal verpleegkundigen uit andere EU-landen die in ons land werden aangeworven, verdrievoudigd. Deze informatie komt van minister van Werk Monica De Coninck op een vraag van volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer.
De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het Brusselse gewest is met de crisis nog dieper geworden, in het bijzonder voor laaggeschoolden. In Brussel staan tegenover elke vacature voor laaggeschoolden 112 werkzoekenden. Een grotere mobiliteit van laaggeschoolde Brusselse werkzoekenden binnen de metropool zou aanzienlijk kunnen bijdragen tot een betere matching.
Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is eind oktober gestegen tot 210.506. Dat is 9,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opmerkelijk is de daling van het aantal werkloze vijftigplussers met 0,6 procent.
Meer dan de helft van de HR-professionals heeft vooroordelen ten aanzien van vrouwen met overgewicht, terwijl bijna 40 procent vooroordelen heeft ten aanzien van mannen.
Eén op de zes werkzoekenden in Vlaanderen kent geen of zeer weinig Nederlands. Om deze talenten beter te benutten, pleit de Commissie Diversiteit van de SERV ervoor om de taalopleiding en het zoeken naar werk voor deze anderstaligen meer te laten samenlopen. Zo kan Nederlands leren meteen ook geoefend worden op de werkvloer mits de nodige begeleiding.
Het aantal cursussen 'Nederlands op de werkvloer' dat de VDAB in bedrijven op touw zet voor anderstalige werknemers is in de periode 2008-2011 gestegen van 271 tot 422.
Kandidaten die eerder ontslagen zijn, regelmatig van job veranderen, zijn volgens rekruteringsbureaus het moeilijkst te matchen aan een baan. Door zich te laten leiden door allerlei vooroordelen, kunnen organisaties goede kandidaten mislopen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.