Aantal werklozen stijgt fors in Vlaanderen

Eind september 2012 telde Vlaanderen 216.222 werkzoekenden. Dat zijn er ruim 16.000 of 8 procent meer dan vorig jaar. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen ligt nu op 7,28 procent. Vooral de jeugdwerkloosheid stijgt sterk.
Turkse pasafgestudeerden moeten dubbel zoveel solliciteren voor niet-knelpuntberoepen alvorens uitgenodigd te worden voor een eerste gesprek. Bij knelpuntberoepen is er geen verschil tussen allochtone en autochtone starters.
Oudere werkzoekenden lopen een groot risico om tijdens hun zoektocht naar werk gediscrimineerd te worden, meer nog dan allochtonen of mensen met een beperking. Bijna de helft van de personeelsverantwoordelijken geeft bovendien toe dat leeftijd een rol speelt in de selectiebeslissing.
Het personeel van de Vlaamse overheid bestond eind 2011 voor 49 procent uit vrouwen. Dat is flink wat meer dan de 38,8 procent, 10 jaar geleden. De Vlaamse overheid is dus volop aan het ’vervrouwelijken’. Toch zetten besparingen het diversiteitsbeleid onder druk.
Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is afgelopen maand licht gestegen. De werkloosheid bij de jeugd en bij 50-plussers daalde evenwel. Allochtone werkzoekenden maken een kwart uit van de arbeidsreserve.
Eind juni telde Vlaanderen 189.422 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6912 of 3,8 procent meer dan het jaar voordien. 6,42 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Het aantal werkzoekende 50-plussers daalt, terwijl de jeugdwerkloosheid stijgt.
Bijna een derde van de uitzendkantoren blijft ingaan op discriminerende vragen van klanten. Vooral kleine uitzendbedrijven bezondigen zich aan discriminatie. Bij de grote en middelgrote bedrijven is er beterschap merkbaar.
Hoewel de Vlaamse arbeidsmarkt het in 2011 behoorlijk goed deed, met een dalende werkloosheid, veel nieuwe vacatures en een stijgende werkgelegenheid, vertaalt dit zich niet helemaal in de werkzaamheidscijfers.
De VDAB telde eind mei 5808 of 3,2 procent werkzoekenden meer dan een jaar eerder. Maar na een statistische correctie blijft de toename beperkt tot 0,3 procent. Terwijl het aantal jonge werkzoekenden stijgt, daalt het aantal oudere werkzoekenden. In de eurozone piekt de werkloosheid.
Een kwaliteitsvolle baan heeft een doorslaggevende invloed op het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Gender, beroep, sector en ondernemingsgrootte zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van banen van werknemers bepalen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.