Zelfs hoger opgeleide allochtonen ondervinden moeilijkheden om werk te vinden in België

De kloof tussen allochtonen en autochtonen op de arbeidsmarkt is en blijft groot. De werkloosheidsgraad lag in 2010 in Vlaanderen bij personen met niet-EU-nationaliteit (24,7 procent) maar liefst vijfmaal hoger dan bij personen met Belgische nationaliteit (4,7 procent). Zelfs voor hoger opgeleide allochtonen blijft het verschil met Belgen opvallend.
Omdat allochtonen ondervertegenwoordigd zijn in de populatie van het Antwerpse stadspersoneel, willen het OCMW, de politie en het Zorgbedrijf Antwerpen acties ondernemen om deze situatie recht te trekken.
Migranten, geboren buiten de Europese Unie, willen graag werken, maar ondervinden vaak hinder van een gebrekkige talenkennis en wantrouwen tegenover de opleiding die ze in het buitenland genoten. Eén op de drie migranten zegt dan ook onder zijn opleidingsniveau te werken.
De voorbije tien jaar steeg het aandeel buiten de EU geboren Vlamingen met een job tot 53,4 procent. Toch blijft de etnische kloof op de Vlaamse arbeidsmarkt de grootste van Europa, ondanks de inspanningen van de overheid en de sociale partners.
Bedrijven die divers zijn samengesteld en inspelen op de multiculturele omgeving, presteren beter. Toch laten veel bedrijven kansen liggen.
Volgens een enquête van jobmedium Vacature bij meer dan 2800 respondenten wil 79 procent van de werknemers geen godsdienst op het werk. Eén op de drie werknemers zou zelfs van job veranderen als religie nadrukkelijker aanwezig is op de werkvloer. De overgrote meerderheid van de werknemers is duidelijk gekant tegen uitingen van religie op werkvloer. Alleen in het onderwijs en de gezondheidssector is er meer openheid tegenover religie op het werk.
Er is een brede waaier van bedrijven, organisaties en lokale besturen in Vlaams-Brabant die via diversiteitplannen een personeelsbeleid voeren ten gunste van kansengroepen. Elk jaar worden er gemiddeld 100 nieuwe diversiteitsplannen gerealiseerd. Voor heel Vlaanderen stond de teller eind 2011 op 758 diversiteitsplannen.
Van de niet-Europese buitenlanders in België is minder dan de helft aan het werk. Van de vrouwen werkt driekwart niet.
Werkgevers moeten zelf afspraken kunnen maken over de kledij in het bedrijf. Dat vinden ondernemersorganisaties Unizo en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandingen (NSZ). Daarmee reageren ze op een dagvaarding van Hema door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wegens het ontslag van een werkneemster na klachten over haar hoofddoek.
Eind 2010 kondigde de VDAB zijn nieuw knelpuntbeleid aan. Het plan telde vijf actiepunten die de lijst met knelpuntjobs moesten inkorten. Een jaar later is het uitstroompercentage van opleidingen voor knelpuntberoepen gestegen. Ook de werkzaamheidsgraad van 55-plussers is toegenomen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.